v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: BİYOFİZİK
Ders Kodu: DHF101
Dönem: 1
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 1873
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili: Türkçe
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilere canlı organizmalarda meydana gelen biyolojik süreçleri fizik kanunları ile analiz etme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği canlı organizmadaki biyofiziksel olaylar, moleküler biyofizik, biyoenerjetik, işitme biyofiziği, görme biyofiziği ve radyasyon biyofiziği, biyomekanik konularını kapsamaktadır.
Ders Kaynak: 1. Pehlivan, F. 1999. Biyofizik. Hacettepe-Taş Kitabevi, 424 sayfa, Ankara Çelebi G. 2000. Tıp ve Diş Hekimliği Öğrencileri için Biyofizik. Barış Yayınları, Fakülteler kitap evi, 487 sayfa, İzmir.
2. Fizik 1,2,3; R. A. Serway; Palme Yayıncılık.
3. Herman, IP. 2016. Physics of the Human Body. Springer International Publishing, Switzerland, 953 pages.
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri: Ön Koşul Dersler
Özel Koşul: Dersin Özel Koşulları(varsa önerilen)
Web Sitesi: Dersin Web Sayfası(varsa)
Etik Kurallar: Dersle İlgili Dikkat edilecek Etik Kurallar(varsa)
Ölçme Değerlendirme Yöntemi: Ölçme ve Değerlendirem Yöntemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Biyomoleküllerin biyofiziksel yönlerini ve canlı sistemlerdeki organizasyonlarını kavrar
2İnsan vücudunda maddelerin membrandan taşınımı ve sıvı akışındaki fiziksel olayları anlar
3Enerji üretim mekanizmasını, kullanımını ve homeostazını kavrar
4Ses ve elektriğin doğasını, canlı sistemlerde onların üretimi ve canlı sistemlerle etkileşimlerini bilir
5Işığın ve diğer elektromanyetik radyasyonun doğasını ve bunların canlı sistemle etkileşimini açıklar
6Biyolojik süreçleri fiziksel yasalar ışığında açıklar

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Biyofiziğe giriş, temel kavramlar, Biyofizik ve bilimler arası ortak disiplinler  
2Biyolojik iç ortam, birer açık sistem olarak canlılar, canlıların atomik ve moleküler içeriği, molekül içi ve moleküller arası bağlar, kuvvetli etkileşimler, zayıf etkileşimler, hidrojen bağı  
3Canlılarda biyomakromoleküllerin ve suyun biyofiziksel yönleri -1  
4Canlılarda biyomakromoleküllerin ve suyun biyofiziksel yönleri -2  
5Lipitlerin ve biyolojik zarların biyofiziksel yönleri-1  
6Lipitlerin ve biyolojik zarların biyofiziksel yönleri-2  
7Maddelerin Membrandan Taşınması: Brown hareketi, difüzyon, ozmoz, pasif ve aktif taşıma  
8Arasınav  
9Biyoenerjetik- tanımlar, biyolojik sistemlerde enerji dönüşümleri, termodinamiğin birinci ve ikinci yasası, fotosentez, hücresel solunum, enerji homeostazı  
10Sıvı basıncı, vücutta sıvı akışı ve sıvılarda hareket  
11Biyoakustik: ses, konuşma ve işitme  
12Biyooptik: ışık, gözler ve görme  
13Biyoelektrik ve insan vücudunun manyetik alanları  
14Biyomekanik: vücudun hareket bilimi  
15Radyasyon biyofiziği: Radyoaktivite, iyonlaştırıcı radyasyonun biyolojik etkileri ve uygulamaları, radyasyondan korunma  
16FİNAL  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav220
Arasınav130
Arasınav150

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav14228
Arasınav14114
Arasınav212
Arasınav155
Arasınav111
Arasınav11010
Arasınav111
Toplam İş Yükü(Saat)  61
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  2.03
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1X    
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.X    
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.     
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.X    
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.     
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.X    
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X    
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.X    
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.     
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilirX    
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.X    
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiMUHAMMED ABDURRAUF muhammed.rauf@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren