v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: MADDELER BİLGİSİ I
Ders Kodu: DHF111
Dönem: 1
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 1877
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili: Türkçe
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Diş Hekimliğinde kullanılan materyalleri tanıtmak, maddenin özelliklerini , kullanım yerlerini ve manipülasyonunu öğretmek.
Dersin İçeriği: Maddenin yapısı. Maddenin genel özellikleri. Alçı. Mumlar. Revetman. Döküm yöntemleri. Metal alaşımları. Akrilikler ve Protez kaide materyalleri. Dental Seramikler.
Ders Kaynak: 1-DİŞ HEKİMLİĞİNDE MADDELER BİLGİSİ, Prof. Dr Gülşen CAN, Prof Dr. A. Ersan Ersoy, Prof Dr. M. Levent Aksu
2-Dişhekimliği Maddeler Bilgisi, John F. McCabe Çeviren: Prof. Dr Emine Nayır
3-DİŞ HEKİMLİĞİNDE MADDELER BİLGİSİ, J. Anthony von Frauenhofer
4- Çeviri Editörü: Dr Nuran Özyemişci Cebeci
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Maddenin genel özelliklerini tanır.
2Dental alçının genel özelliklerini ve kullanım yöntemlerini, uygulama alanlarını açıklar.
3Diş hekimliğinde kullanılan döküm yöntemlerini açıklar ve dental alaşımlar ile ilişkilendirir.
4Protez kaide maddelerini listeler ve kullanım alanlarını açıklar.
5Dental mumların genel özelliklerini ve kullanım yöntemlerini, uygulama alanlarını açıklar.
6Protez akriliklerini listeler ve kullanım alanlarını açıklar.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
0   
1Maddeler bilgisine giriş  
2Maddenin genel özellikleri  
3Alçı  
4Mum  
5Revetman  
6Döküm yöntemleri  
7Genel Tekrar  
8Ara Sınav  
9Metal Alaşımları  
10Metal Alaşımları II  
11Akrilikler  
12Protez Kaide Materyalleri  
13Dental seramikler I  
14Dental Seramikler II  
15Genel Tekrar  
16Dönem Sonu Sınavı  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav130
Arasınav110
Arasınav160

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav14228
Arasınav11212
Arasınav11212
Arasınav188
Toplam İş Yükü(Saat)  60
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  2.00
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1X    
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.     
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.X    
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.X    
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.X    
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.X    
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X    
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.     
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.     
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilir     
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.     
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞE APAK ayse.apak@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren