v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ I
Ders Kodu: DHF201
Dönem: 3
Teorik: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 1936
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Çürüğün terminolojisi ve etyolojisi ve kavite terminolojisi hakkında bilgi sahibi olur, çürük sınıflandırılmalarını öğrenir. Black kavite prensipleri ve sınıflamalarını öğrenir. Restoratif tedavide kullanılan el aletleri, döner aletler ve frezler hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği: Diş çürüğü (tanımı, terminolojisi ve etyolojisi), çürük sınıflaması, Black prensipleri ve Black sınıflaması, restoratif tedavide kullanılan aletler.
Ders Kaynak: Summitt JB, Robbins WJ, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of Operative Dentistry, A Contemporary Approach. (3rd ed.) Quintessence Publishing, Illinois, 2006.Ritter AV, Boushell LW, Walter R. Studevant’s ART and SCIENCE of OPERATIVE DENTISTRY (7th ed.). Elsevier, 2016.
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1 Restoratif diş tedavisinde kullanılan el aletlerini öğrenir.
2 Restoratif diş tedavisinde kullanılan döner aletleri öğrenir.
3 Restoratif diş tedavisinde kullanılan el frezleri öğrenir.
4Black kavite sınıflamasını öğrenir.
5Black kavite prensiplerini öğrenir.
6Özel kavite prensiplerini öğrenir.
7Atrvmatik restoratif tedaviyi öğrenir.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Restoratif Diş Hekimliği’ne Giriş  
2Restoratif Diş Hekimliği’nde Kullanılan Aletler: El aletleri  
3Restoratif Diş Hekimliği’nde Kullanılan Aletler: Döner aletler  
4Frezler  
5Frezler  
6Kavite İşlemlerinde Kullanılacak Adlandırma  
7Kavite İşlemlerinde Kullanılacak Adlandırma  
8VİZE  
9Kavitelerin Sınıflandırılması  
10Kavite Preparasyon Prensipleri  
11Kavite Preparasyon Prensipleri  
12Standart ve Özel Kavite Prensipleri  
13Tünel Kaviteler  
14ART (Atravmatik Restoratif Tedavi)  
15Anatomik Yapı ve Matriksler  
16FİNAL  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav160
Arasınav140

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav16116
Arasınav15230
Arasınav13113
Arasınav111
Toplam İş Yükü(Saat)  60
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  2.00
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1    X
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.X    
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.    X
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.X    
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.   X 
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.X    
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. X   
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.X    
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.X    
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilirX    
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.X    
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiSELENBOZKAYA BİLGİN selen.bozkaya@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren