v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: ENDODONTİ I
Ders Kodu: DHF205
Dönem: 3
Teorik: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 1938
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Öğrencilerin dental pulpa yapısını ve kök kanal morfolojislerini anlamasını sağlamak ve kanal tedavisi sırasında kullanılan aletlerin, cihazların, materyal ve izolasyon tekniklerinin tanıtılması ile klinik öncesi çalışmalara hazırlanması amaçlanır.
Dersin İçeriği: Endodontinin tanımı, vital pulpa tedavileri, pulpanın histolojisi, Endodontide kullanılan aletlerin, materyallerin ve cihazların özellikleri, Endodontide sterilizasyon ve izolasyon uygulamaları, kök kanallarının anatomisini içerir.
Ders Kaynak: 1- Louis Berman Kenneth Hargreaves. Cohen’s Pathways of the Pulp - 12th Edition. 1st October 2020.
2- Torabinejad M, Walton RE. 2008; Endodontics: Principles and Practice, 4th ed., Saunders, London
3- Çalışkan MK. 2006; Endodontide Tanı ve Tedaviler, Nobel Tıp Kitapevleri 1. Baskı, İstanbul.
4- Ingle JI,Bakland LK. 2002 Endodontics 5th ed.,Bc Decker Inc.Hamilton, Ontario, Canada
5- Endodonti Akıl Notları, 2020, 1.baskı, Güneş Kitapevi, İstanbul, Türkiye
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Endodonti biliminin içeriğini ve tanımını anlar.
2Pulpanın yapısı ve histolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
3Pulpanın görevleri, tabakaları, hücrelerini bilir
4Endodontide kullanılan kök kanal aletlerinin tasarım özelliklerini, kullanım amaçlarını ve kullanım şekillerini kavrar
5Kök kanal dolgu materyallerinin, kanal içi medikamentlerin, ve dezenfektanların içerikleri ve özelliklerini bilir
6Rubber Dam setini oluşturan bileşenleri tanır; Rubber Dam’in dişlere takılma yöntemlerini ve kullanım avantajlarını bilir.
7Dişlerin kök morfolojilerini, kök kanal anatomilerini ve bu anatomilere ait varyasyonları bilir.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Pulpanın yapısı ve histolojisi  
2Pulpanın yapısı ve histolojisi  
3Pulpanın yapısı ve histolojisi  
4Kök kanal anatomisi   
5Kök kanal anatomisi   
6Kök kanal anatomisi ve varyasyonları  
7ndodontide kullanılan materyaller, aletler ve cihazlar  
8ara sınav  
9Endodontide kullanılan materyaller, aletler ve cihazlar  
10Endodontide kullanılan materyaller, aletler ve cihazlar  
11Endodontide kullanılan materyaller, aletler ve cihazlar  
12Endodontide kullanılan materyaller, aletler ve cihazlar  
13 Kanal tedavisinde dişin izolasyonu ve Rubber Dam kullanımı  
14Pulpal giriş kaviteleri  
15 Pulpal giriş kaviteleri  
16final sınavı  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav120
Arasınav15
Arasınav110
Arasınav15
Arasınav160

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav16116
Arasınav111
Arasınav111
Arasınav5210
Arasınav5210
Arasınav10110
Toplam İş Yükü(Saat)  48
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  1.60
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1    X
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.    X
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.    X
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.    X
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.X    
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir. X   
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.     
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.X    
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilir     
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.     
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET KUTLUTANK kutlu.tank@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren