v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: GENEL ANATOMİ II
Ders Kodu: DHF209
Dönem: 3
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 3,0
Katalog No: 1940
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Öğrencilerin vücudu oluşturan ,dolaşım sistemi, solunum sistemi ,sindirim sistemi ,ürogenital sistem Duyu organları (Göz-Kulak) MSS ,periferik sinir sistemi, cranial sinirler ve Otonom Sinir Sistemi anatomisi hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu sistemleri oluşturan yapı ve organların anatomik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Dolaşım,Solunum,Merkezi ve periferik sinir sistemi,Ürogenital sistem,Sindirim sistemi,Endokrin sistem,Duyu organları göz ve kulak anatomisi, cranial sinirler ve Otonom Sinir Sistemini ve onları oluşturan organların anatomik yapısı ve bunların genel olarak birbirleriyle olan etkileşimlerini anlamak ve analiz edebilmek.
Ders Kaynak: Anatomi ,Kaplan Arıncı - Alaittin Elhan, Güneş Kitabevi, İstanbul, 200 Gray's Anatomi, M.Yıldırım ,Güneş kitabevi, İstanbul, 2007 Moore, K. L. 2007. Kliniğe Yönelik Anatomi (Clinically Oriented Anatomy) (4.baskı). Çeviri: Prof. Dr. Kayıhan Şahinoğlu, Nobel Tıp Kitapevleri. ISBN:975-420-542-6 Ozan Anatomi, Hasan OZAN, Klinisyen Tıp Kitabevleri, 2014, 3.Baskı. Sobotta İnsan Anatomisi Atlası, Cilt I-II Putz R, Pabst R 2000.
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav00100
Toplam İş Yükü(Saat)  100
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  3.33
Dersin AKTS Kredisi  3.0

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Anatomide genel kavramları, terminolojiyi ve anatomik pozisyonları tanımlar
2Anatomik bilgileri klinik pratikte karşılaşılabilecek olaylar ile ilişkilendirebilir.
3Dolaşım ve solunum sistemi yapısını ve birbirleri ile olan ilişkilerini ve etkileşimlerini tanımlar.
4Mimik kasları farenks,larenks,yüzdeki anatomik yapıların yapıları ile klinik pratik ilişkisini kurup tanımlayabilir.
5Klinik pratikte karşılaşabilinecek olgular için klinik anatomi yaklaşımını anlayıp ifade eder.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Anatomi ve terminolojiye giriş.  
2Dolaşım sistemi anatomisi  
3Solunum sistemi anatomisi  
4Sindirim sistemi anatomisi  
5Ürolojik sistem anatomisi  
6Genital sistem Erkek ve Kadın genital anatomisi  
7Tekrar  
8ARA SINAV  
9Sinir sistemi giriş  
10Sinir sistemi II  
11Bos,Meninxler,MSS kanlanması  
12Medulla spinalis ve Periferik sinir sistemi  
13Medulla spinaliste inen ve çıkan yollar ve klinik anatomisi   
14Endokrin sistem ve otonom sinir sistemi  
15Tekrar  
16final  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav140
Arasınav160

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiMAHMUT SABRİMEDİŞOĞLU sabri.medisoglu@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1    X
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.    X
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.    X
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.    X
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.    X
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.    X
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.    X
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.    X
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.    X
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilir    X
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.    X
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.    X
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.    X