v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ I
Ders Kodu: DHF211
Dönem: 3
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 1
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 4,0
Katalog No: 1941
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Genel Histoloji ve Embriyoloji-I dersinin amacı, insan vücudunu oluşturan doku, organ, sistemlerin gelişimini ve yapısını öğrenmek ve üreme hücrelerinin oluşumu ile birlikte zigottan insan organizmasının nasıl geliştiği hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği: Histoloji ve Embriyolojiye Giriş, Mikroskop ve Preparat İncelenmesi, Epitel Doku, Bağ Doku, Kan Doku, Kıkırdak Doku, Kemik Doku, Kas Doku, Sinir Doku, Gamet Oluşumları, Fertilizasyon, Gelişimin I-II-III. Haftaları
Ders Kaynak: 1. A. L.Kierszenbaum: Histology and Cell Biology. Chapter 4, Connective Tissue, Mobsy,St. Louis, 2012
2. L.P: Gardner and J.L.Hiatt: Color Textbook of Histology. W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1997
3. M.H. Ross, G.I. Kaye and W. Pawlina: Histology. Fourth ed. Chapter 8, Bone, Lippincott Williams Wilkins, Baltimore, 2003
4. Demir R. Histoloji ve Hücre Biyolojisi. Palme yayıncılık, Ankara, 2006.
5. TW. Langmans Medical Embryology. Palme Yayıncılık, Ankara, 1996.
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav16348
Arasınav16348
Arasınav111
Arasınav11010
Arasınav111
Arasınav11212
Toplam İş Yükü(Saat)  120
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  4.00
Dersin AKTS Kredisi  4.0

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Temel dokuları sınıflandırabilir
2Dokuların ve organları histolojik özelliklerine göre ayırt etmeyi öğrenir
3Erkek ve dişi üreme hücrelerinin gelişimlerini açıklayabilir
4Embriyolojik gelişime ait temel bilgileri edinir
5Gelişimin ilk üç haftası hakkında bilgi sahibidir

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Histoloji ve Embriyolojiye Giriş  
2Mikroskop ve Preparat İncelenmesi  
3Epitel Doku  
4Bağ Doku  
5Kan Doku  
6Kıkırdak Doku  
7Kemik Doku  
8Ara Sınav  
9Kas doku  
10Sinir Dokusu-I  
11Sinir Dokusu-II  
12Gametogenez  
13Fertilizasyon  
14Gelişimin I. Haftası  
15Gelişimin II. - III. Haftası  
16Final Sınavı  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav140
Arasınav160

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Öğr.Gör.KÜBRAKAVRAM SARIHAN kkavram.41@gmail.comDersi Veren

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1     
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.     
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.    X
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.     
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.     
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.     
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.     
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.     
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilir     
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.     
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.