v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ II
Ders Kodu: DHF215
Dönem: 3
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 3,0
Katalog No: 1943
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Sabit protez uygulamaları ve planlamalarını öğrenmeleri, endikasyon koyabilmeleri, ölçü alıp, geçici kuron yapabilmeleri, köprü protezlerin temel biyomekanik prensiplerini kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Sabit protezlerin tanımları, sınıflamaları. Diş preparasyonunun temel prensipleri. Preparasyon yöntemleri. Molar ve kesici dişlerin preparasyon yöntemleri. Tek diş preparasyonlarında tedavi planlaması. Diş preparasyonunun temel prensipleri : Mekanik, biyolojik ve Estetik prensipler, Retansiyon, Stabilite, Yapısal dayanıklılık, kuron protezlerinde giriş yolu. Sabit protezlerde yapım aşamaları, Ölçü yöntemleri. Geçici kuronlar ve yapım yöntemleri. Destek dişlerin değerlendirilmesi. Köprü protezlerinin planlanması, Ante Teoremi, Biyomekanik faktörler.
Ders Kaynak: 1- Sabit Protezin Temelleri. Shillinburg H, Hobo S, Whitsett LD, Jacobi R, Bracket SE

2-Güncel Sabit Protezler. Rosenstiel, Land, Fujimoto

3-Klinik Öncesi Kuron Köprü Protezleri. Prof Dr Erdal Poyrazoğlu, Prof Dr Betül Tuncelli
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Sabit protezin temel ilkeleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
2Diş eksikliklerinde köprü protezi planlaması yapabilir, eksik dişleri ve dayanak dişleri ilişkilendirebilir.
3Geçici kuron yapımı hakkında bilgi sahibi olur.
4Sabit protez çeşitlerini öğrenir, uygulama alanlarını hastanın gereksinimleri ile ilişkilendirebilir.
5Ölçü yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
6Kuron protezi yapım aşamalarını bilir ve laboratuar ile iş akışını ilişkilendirir.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Sabit protezlere giriş, sınıflama, anamnez, esas şikayet  
2Diş preparasyonunun genel prensipleri, Retansiyon ve stabilite  
3Preparasyon yöntemleri  
4Molar dişlerin Preparasyon Yöntemleri  
5Kesici dişlerin Preparasyon Yöntemleri  
6Tek diş restorasyonlarında tedavi planlaması  
7Kuron preparasyonunda yapısal dayanıklılık  
8Ara Sınav  
9Kuron protezinin yapım aşamaları  
10Sabit protezlerde ölçü yöntemleri I  
11Sabit protezlerde ölçü yöntemleri II  
12Geçici Kuronlar, yapım amaçları ve hazırlama yöntemleri  
13Sabit protezlerde destek dişlerin değerlendirilmesi  
14Köprü protezlerine giriş, planlamanın temelleri, Ante Teoremi  
15Genel Tekrar  
16Dönem Sonu sınavı  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav130
Arasınav160
Arasınav15
Arasınav15

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav14228
Arasınav14114
Arasınav11212
Arasınav11212
Arasınav11212
Arasınav11212
Toplam İş Yükü(Saat)  90
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  3.00
Dersin AKTS Kredisi  3.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1    X
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.    X
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.    X
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.     
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.    X
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.    X
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.    X
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.  X  
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.  X  
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilirX    
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.     
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞE APAK ayse.apak@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren