v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ I
Ders Kodu: DHF301
Dönem: 5
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 1945
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Hareketli Bölümlü Protez uygulamaları ve planlamalarını öğrenmeleri, endikasyon kayabilmeleri, hareketli tam ve bölümlü protezin yapım aşamalarını uygulama ve kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: ağız; Diş ve Çene ve Cerrahisine giriş, Hasta Muayene Tetkikleri, Sistemik hastalıklar, Hastanın Cerrahi açıdan değerlendirilmesi, Asepsi ve Antisepsi, Cerrahi Anatomi, Laboratuvar ve Radyolojik tetkikler, Yara iyileşmesi ve komplikasyonları, Preoperatif hazırlık-postoperatif bakım, İnsizyon ve sütur teknikleri, Diş çekimi, Gömülü dişler ve cerrahisi
Ders Kaynak: LJ. 2004; Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery,USA 2 Peterson LJ. 2004; Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery,USA 3 Fonseca 2000; Oral and Maxillofacial Surgery,1st Ed, Saunders Company, USA Fonseca 2000; Oral and Maxillofacial Surgery,1st Ed, Saunders Company, USA 5 Peterson's Principles of Oral and Maxillofacial Surgery - Third Edition 6 Peterson's Principles of Oral and Maxillofacial Surgery - Third Edition
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
No data to display

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1ADÇH ve Cerrahisine Giriş  
2Cerrahinin Temel Prensipleri/Ağız Cerrahisinde Kullanılan Aletle  
3Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri  
4Diş Hekimliğinde Mesleki Riskler, Etik, Hastaya Yaklaşım  
5Anamnez ve Muayene Teknikleri Laboratuvar ve Radyolojik Tetkikler  
6Anamnez ve Muayene Teknikleri Laboratuvar ve Radyolojik Tetkikler  
7Diş Çekimi Endikasyon ve Kontrendikasyonları  
8Diş Çekimi (Mandibular) (Maksiller)/Açık Çekim / Diş Çekimi Komplikasyonları  
9Ara sınav  
10Medikal problemli Hastalara Cerrahi Yaklaşım  
11Medikal problemli Hastalara Cerrahi Yaklaşım  
12Medikal problemli Hastalara Cerrahi Yaklaşım  
13Medikal problemli Hastalara Cerrahi Yaklaşım  
14Medikal problemli Hastalara Cerrahi Yaklaşım  
15Medikal problemli Hastalara Cerrahi Yaklaşım  
16Sınav  
17Preoperatif Hazırlık  
18Preoperatif Hazırlık  
19Flep prensipleri ve insizyon teknikleri   
20sutur prensipleri ve sutur teknikleri  
21gömülülük nedenleri ve sınıflandırmalar  
22maksiller gömülü dişler ve cerrahisi   
23Ara sınav  
24mandibular gömülü dişler ve cerrahisi   
25Diğer gömülü dişler ve cerrahisi   
26ototransplantasyon  
27enflamasyon  
28yara iyileşmesi ve kompliksyonlar  
29yara iyileşmesi ve kompliksyonlar  
30final   

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav040
Ek Sınav060

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav0050
Toplam İş Yükü(Saat)  50
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  1.67
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1   X 
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir. X   
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.   X 
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir. X   
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir. X   
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.     
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X    
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.     
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.     
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilir     
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.     
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Prof.Dr.EZHER HAMZA DAYISOYLU ezher.dayisoylu@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren