v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ III
Ders Kodu: DHF305
Dönem: 5
Teorik: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 1947
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Adeziv sistemler, anterior ve posterior kompozitler ve klinik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur. Mine ve dentin çürüğünü öğrenir. Pulpa kuafajını öğrenir.
Dersin İçeriği: Adeziv sistemler, rezin kompozitler, anterior ve posterior kompozitlerin klinik uygulamaları, mine ve dentin çürüğü, pulpa kuafajı.
Ders Kaynak: Summitt JB, Robbins WJ, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of Operative Dentistry, A Contemporary Approach. (3rd ed.) Quintessence Publishing, Illinois, 2006 Ritter AV, Boushell LW, Walter R. Studevant’s ART and SCIENCE of OPERATIVE DENTISTRY (7th ed.). Elsevier, 2016.
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Adeziv sistemlerin kimyasal yapılarını ve klinikte uygulanma metodlarını öğrenir.
2Rezin kompozitlerin yapısını ve klinik uygulanmasını öğrenir.
3Diş çürüklerini öğrenir.
4Kompozit restorasyonlarda kullanılan ışık cihazlarını öğrenir.
5Pulpa kuafajını öğrenir.
6Çürük teşhis yöntemlerini öğrenir.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Adeziv Sistemler  
2Adeziv Sistemler  
3Rezin Kompozitler  
4Anterior Kompozitler  
5Posterior Kompozitler  
6Kompozit Restorasyonların Yapılışı  
7Kompozit Restorasyonların Yapılışı  
8VİZE  
9Akışkan Kompozitler  
10Kompozit Restorasyonlarda Kullanılan Işık Cihazları  
11Pulpa Kuafajı  
12Mine Çürüğü  
13Dentin Çürüğü  
14Dentin Çürüğü  
15Çürük Teşhis Yöntemleri  
16FİNAL  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav140
Arasınav160

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav16116
Arasınav16232
Arasınav11111
Arasınav111
Toplam İş Yükü(Saat)  60
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  2.00
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1    X
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.X    
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.  X  
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir. X   
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.X    
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.X    
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X    
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser. X   
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.     
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilirX    
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.  X  
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.X    

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiSELENBOZKAYA BİLGİN selen.bozkaya@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren