v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: ORTODONTİ I
Ders Kodu: DHF317
Dönem: 5
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 1953
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Dişlerin, çenelerin ve kranyofasiyal yapıların normal büyüme ve gelişiminin temel prensiplerinin ve bunların ortodonti ile ilişkisinin öğrenilmesi
Dersin İçeriği: Ortodontinin tanımı ve tarihçesi, kranyofasiyal yapıların, çenelerin ve dişlerin prenatal ve postnatal büyüme-gelişimleri ve ortodonti ile olan ilişkisi
Ders Kaynak: Ülgen M. Ortodonti (Anomaliler, Sefalometri, Etiyoloji, Büyüme ve gelişim, Teşhis). Ankara Üniversitesi Basım Evi., Ankara, 2001. Ülgen M. Ortodontik Tedavi Prensipleri. Ankara Üniversitesi Basım Evi., Ankara, 2010. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary Orthodontics, 4th Edition, Mosby Elsevier, St. Louis, Missouri, 2007 Graber TM, Vanarsdall RL, Vig KWL. Orthodontics: Current Principles and Techniques. Mosby Elsevier, St. Louis, Missouri, 2005. Enlow DH, Hans MG. Essentials of Facial Growth.
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Ortodonti tarihçesini öğrenir. Genel olarak ortodonti bilim dalını tanır.
2Büyüme ve gelişim kavramlarını öğrenir.
3Kemik büyümesi ve gelişimi ve kemiksel organlarda büyümenin temel prensipleri konusunda bilgi sahibidir
4Çene kemiklerinin büyümesinde rol alan büyüme yerleri ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.
5Baş yüz çene iskeletinin embriyolojik gelişimi hakkında fikir sahibi olur.
6Baş ve yüzün prenatal oluşum ve postnatal dönemdeki normal büyüme ve gelişimi hakkında bilgi sahibidir.
7Baş yüz çene iskeletinin normal büyüme ve gelişiminin vücudun diğer sistemleri için ortodontik açıdan önemini kavrar.
9Kemiksel organların büyümesindeki temel prensipleri bilir.
10Kemiksel organların büyümesindeki temel prensipleri bilir.
11Kranyofasiyal yapıların prenatal gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
12Kraniyofasiyal gelişimin dişlenme ve okluzyon üzerindeki etkilerini bilir.
13Maksillanın prenatal ve postnatal büyüme ve gelişimini kavrar.
14Mandibulanın prenatal büyüme ve gelişimini kavrar.
15Mandibulanın postnatal büyüme ve gelişimini kavrar

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Ortodontinin tarihçesi, tanımı ve hedefleri   
2Büyüme ve gelişimin tanımlanması ve ortodontiyle ilişkisi, büyüme ve gelişimi etkileyen faktörler, insan organizmasının uyduğu kurallar  
3Sert dokuların (kafa yüz çene iskeletinin) prenatal gelişiminin esasları  
4Kemik büyümesi ve gelişimi, endokondral kemikleşme, zarsal kemikleşme   
5Kemiğe ait büyüme merkezleri ve büyüme yerleri, faaliyetleri, epifizyal plak ve epifizyal kıkırdak, suturalar, sinkondrozlar  
6Kemik yüzeylerinde büyüme faaliyeti, periosteum ve periosteal satıhların büyümedeki rolü, endosteum ve endosteal satıhların büyümedeki rolü  
7Çene kemiklerinin büyümesinde rol alan özel büyüme yerlerinin faaliyeti; kondil kıkırdağı, periodontal membran, procesus alveolarisler  
8Ara sınav  
9Kemiksel organların büyümesinde temel prensipler (yer değiştirme, yeniden şekillenme, kortikal sürüklenme)   
10Kemiksel organların büyümesinde temel prensipler (devam; yeni yerler işgal etme) ve fonksiyonel matriks kuramı   
11Prenatal gelişim, İlkel ağız oluşumu, üst yüz oluşumu, brankial sistem, ilkel ve ikincil damağın oluşumu, mandibula ve dilin oluşumu  
12Kafa yüz çene iskeletinin prenatal oluşumu ve postnatal büyüme ve gelişimi, bu sistemin gelişiminin dişlenme, oklüzyon ve diğer sistemler üzerindeki etkileri   
13Maksillanın prenatal ve postnatal büyüme ve gelişimi   
14 Mandibulanın prenatal büyüme ve gelişimi   
15Mandibulanın postnatal büyüme ve gelişimi  
16Yarı yıl sonu sınavı  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav130
Arasınav155
Arasınav15
Arasınav15
Arasınav15

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav28128
Arasınav199
Arasınav11212
Toplam İş Yükü(Saat)  49
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  1.63
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1X    
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.X    
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.X    
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.     
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.X    
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.     
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X    
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.     
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.X    
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilir     
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.     
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Doç.Dr.AYŞE BURCUALTAN Burcuk12@yahoo.comDersi Veren