v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ IV
Ders Kodu: DHF325
Dönem: 5
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 1957
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Tam ve Hareketli Bölümlü Protez uygulamaları ve planlamalarını öğrenmeleri, endikasyon koyabilmeleri, hareketli tam ve bölümlü protezin yapım aşamalarını uygulama ve kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Tam ve Hareketli Bölümlü Protezlerin tanımları, sınıflamaları. Kaide plağı hazırlama, mum duvar yapma, dikey boyut tespiti ve kapanış alma. Modelleri artikülatöre bağlama.Diş dizimi. Oklüzyon kavramı. Tam ve Hareketli Bölümlü Protezlerde uygulanan oklüzyon çeşitleri. Hareketli Bölümlü Protezleri oluşturan parçaların incelenmesi. Tutucu parçaların laboratuar uygulamaları.
Ders Kaynak: 1 – Tam Protezler – Senih Çalıkkocaoğlu
2 – Carr A, McGivney GP, Brown DT. McCracken’s Removable Partial Prosthodontics, 33. Edn. Elsevier Mosby, St. Louis, Missouri, 2005
3 – Can G, Akaltan F. Hareketli Bölümlü Protezler Planlama. Yurtmim Yayınevi, 4. Baskı, 2018.
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Tam ve hareketli bölümlü protezin temel ilkeleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
2Tam ve kısmi dişsizliklerde hareketli protez planlaması yapabilir, eksik dişleri ve dayanak dişleri ilişkilendirebilir.
3Hareketli protez yapımı hakkında bilgi sahibi olur.
4Hareketli protez çeşitlerini öğrenir, uygulama alanlarını hastanın gereksinimleri ile ilişkilendirebilir.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Tam protezlere giriş  
2Tam protezlerin yapım amaçları  
3Tam protezlerde muayene  
4Tam protezlerde ölçü kenarlarını oluşturan anatomik yapılar  
5Tam protezlerde ölçü işlemlerinin amacı ve herbst testleri  
6Dişsiz çenelerde anatomik oluşumlar  
7TME anatomisi ve hareket yolları  
8Ara Sınav  
9Çiğneme sisteminin fonksiyonel anatomisi  
10Tam protezlerde kullanılan ölçü materyalleri ve ölçü teknikleri  
11Hareketli bölümlü protezlere giriş ve yapım amaçları  
12Hareketli bölümlü protezlerin çeşitleri  
13Hareketli bölümlü protezlerde sınıflama  
14Hareketli bölümlü protez tedavisinin prensipleri ve hedefleri  
15Hareketli bölümlü protezlerin elemanları – Ana bağlayıcılar  
16Dönem Sonu sınavı  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav140
Arasınav160

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav16348
Toplam İş Yükü(Saat)  48
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  1.60
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1X    
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.X    
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.X    
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.X    
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.X    
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.X    
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X    
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.X    
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.X    
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilirX    
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.     
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiDENİZ AYŞEDENİZ ayse.deniz@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren