v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ VI
Ders Kodu: DHF403
Dönem: 6
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 1960
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Doğal dişler , aşırı derecede kuronu harap olmuş dişler ile implant destekli  sabit protetik restorasyon çeşitleri, sabit protezlerin klinik aşamaları, overdenture ve immediate protezlerin endikasyon, kontrendikasyon ve yapım yöntemlerini öğrenmektir.
Dersin İçeriği: Sabit protetik restorasyonlar, overdenture protezler, immediat protezler, kullanılan malzemeler, kullanım alanları, kuralları, endikasyonları
Ders Kaynak: Shillingburg HT Hobo S, Fundamentals of fixed prosthodontics, Quintessence Pub. Co 1997, ChicagoRosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. (1997) Contemporary Fixed Prosthodontics: Mosby nd MF, Fujimoto J. (1997) Contemporary Fixed Prosthodontics: Mosby
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav16232
Arasınav166
Arasınav11010
Arasınav11212
Toplam İş Yükü(Saat)  60
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  2.00
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Sabit protezlerle ilgili genel kavramları öğrenir. Diş preparasyon prensiplerini tanımlar. Preparasyonu tamamlanmış dişlerdeki hazırlıkları belirler
2Dental porseleni tanımlar. Kullanım alanlarını örnekler
3Adesiv simantasyonu öğrenir
4Post - core yapım aşamalarını öğrenir. Tüm post tipleri ile ilgili bilgileri öğrenir
5Sabit protezlerde estetiğin önemini vurgular . Renk seçimini öğrenir
6Overdenture ve immediat protezlerin klinik ve laboratuvar aşamalarını tanımlar ve uygular

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Endodontik tedavi görmüş dişlerin sabit protezlerle restorasyonu post tipleri simantasyonu  
2Tam seramik restorasyonlar ( Porselen sınıflandırması, Cad- cam malzemeleri)  
3Tam seramik restorasyonlar ( Diş kesim prensipleri, ölçü alma teknikleri, geçici kuron hazırlama teknikleri)  
4Tam seramik kuron ve köprü protezleri  
5Parsiyel veneer kuronlar ( İnley,Onley, Endo kuronlar)  
6Lamina vener kuronlar  
7Tam seramik kuronların simantasyonu, Adesiv simantasyon  
8Ara sınav  
9Sabit protezlerde estetik yaklaşımlar, Diş rengi belirleme  
10Metal desteksiz sistemlerde karşılaşılan sorunlar, nedenleri, çözümleri  
11Köprü sökümü, söküm nedenleri  
12Periodontal desteği zayıflamış dişlerde sabit restorasyonlar  
13Tam seramik restorasyonlarda okluzyon  
14Sabit protez planlamaları  
15Genel değerlendirme  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav130
Arasınav15
Arasınav15
Arasınav160

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
No data to display

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1    X
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir. X   
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.    X
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir. X   
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.     
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.    X
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.    X
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.   X 
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.  X  
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.     
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilir     
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.    X
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.X    
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.