v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: ORTODONTİ III
Ders Kodu: DHF405
Dönem: 7
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 1961
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Ortodontik tedavi çeşitleri ve maloklüzyon tiplerine göre uygulanabilecek tedavi alternatifleri hakkında bilgi sahibi olunması
Dersin İçeriği: Ortodontik tedavilerin sınıflandırılması, sürme rehberliği ve seri çekim, hızlı ve yavaş üst çene genişletmesi, fonksiyonel çene ortopedisi, ağız dışı apereyler, Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III anomalilerde uygulanacak tedavi yöntemleri.
Ders Kaynak: Ülgen M. Ortodontik Tedavi Prensipleri. Ankara Üniversitesi Basım Evi., Ankara, 2010.Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary Orthodontics, 4th Edition, Mosby Elsevier, St. Louis, Missouri, 2007. Graber TM, Vanarsdall RL, Vig KWL. Orthodontics: Current Principles and Techniques. Mosby Elsevier, St. Louis, Missouri, 2005. Okeson JP. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion, 8e. Mosby Elsevier, 2019.Okeson JP. Temporomandibular Rahatsızlıkların Tedavisi. Türkçe Çeviri Editörü: Prof. Dr. Tonguç Sülün, 2022.
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Ortodontik tedavileri sınıflandırabilir.
2Durdurucu ortodontik tedaviler hakkında fikir sahibidir.
3Sürme rehberliği ve seri çekim tedavilerini açıklar.
4Alışkanlık kırıcı apereyler konusunda bilgi sahibidir.
5Düzeltici ortodontik tedavi yöntemleri (hareketli, fonksiyonel, sabit tedaviler) hakkında fikir sahibidir.
6Ortodontide yer kazanma yöntemleri hakkında bilgisi vardır.
7Üst çene genişletmesi ve yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.
9Sınıf III maloklüzyonlarda tedavi yaklaşımları (çekimli-çekimsiz tedaviler) hakkında bilgisi vardır.
10Sınıf II maloklüzyonlarda tedavi yaklaşımları (çekimli-çekimsiz tedaviler) hakkında bilgisi vardır.
11Fonksiyonel düzensizliği saptayabilir ve nedenlerini bilir.
12Fonksiyonel çene ortopedisi kavramını ve etki mekanizmasını bilir.
13Ağız dışı kuvvetler, ağız dışı apareyler, hakkında bilgi sahibidir.
14Sınıf III maloklüzyonlarda tedavi yaklaşımları (çekimli-çekimsiz tedaviler) hakkında bilgisi vardır.
15Sınıf III maloklüzyonlarda iskeletsel ankrajla yapılan tedaviler hakkında bilgisi vardır.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Ortodontik tedavilerin sınıflandırılması (koruyucu, durdurucu, düzeltici ortodontik tedaviler)   
2Durdurucu ortodontik tedaviler  
3Diş sürmesi rehberliği ve seri çekim  
4Alışkanlık kırıcılar, Trainer kullanımı   
5Düzeltici ortodontik tedavi mekanikleri (hareketli, fonksiyonel, sabit tedaviler)   
6Ortodontide yer kazanma yöntemleri  
7Hızlı üst çene genişletmesi, yavaş genişletme, genişletme endikasyonu koyarken dikkat edilecek faktörler  
8Ara sınav  
9Sınıf I maloklüzyonlarda tedavi yaklaşımları (çekimli-çekimsiz tedaviler)  
10Sınıf II maloklüzyonlarda tedavi yaklaşımları (çekimli-çekimsiz tedaviler)  
11Fonksiyonel anomaliler (sagittal ve vertikal yönde)  
12Fonksiyonel çene ortopedisi, hareketli ve sabit fonksiyonel apareyler, endikasyonları ve kontrendikasyonları   
13Ağız dışı kuvvetler, headgear tipleri (servikal, oksipital, kombine headgearler)  
14Sınıf III maloklüzyonlarda tedavi yaklaşımları (çekimli-çekimsiz tedaviler)   
15Sınıf III anomalilerde iskeletsel ankraj kaynaklarından destek alınarak yapılan tedaviler  
16Yarı yıl sonu sınavı  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav130
Arasınav140
Arasınav15
Arasınav120
Arasınav15

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav14228
Arasınav188
Arasınav11212
Toplam İş Yükü(Saat)  48
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  1.60
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1    X
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.    X
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.    X
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.     
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.     
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.     
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.  X  
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.     
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.X    
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilir     
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.     
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
No data to display