v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: PERİODONTOLOJİ III
Ders Kodu: DHF419
Dönem: 7
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 1963
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Periodontal durum ve hastalıkların klinik, radyografik çeşitli tanı yöntemleri kullanılarak nasıl teşhis edileceğini öğretmek. Tedavi planı hazırlamayı, klinik risk faktörleri ve prognozun nasıl değerlendirileceğini, antimikrobiyal kullanımı ve konak modülasyonunun anlaşılmasını, oklüzyonun değerlendirilmesi ve periodontal acil durumlarla ilgili bilgi edinilmesinin sağlamak. Faz I tedavi ile ilgili detaylı bilgi, kullanılan aletler ve kullanım prensiplerini, kemoterapötik ajanları öğretmek. Detertraj, kök düzlemesi, halitosis ve dentin hassasiyeti konularını detalı olarak öğretmek.
Dersin İçeriği: Periodontal muayene ve teşhis, radyoloji, klinik risk faktörleri, prognoz, antimikrobiyel kullanımı, konak modülasyonu, oklüzyon değerlendirmesi ve tedavisi, mekanik plak kontrolü, kemoterapötik ajanlar, periodontal aletler, alet kullanımının genel prensipleri, detertraj ve kök düzlemesi, halitosis ve dentin hassasiyeti ile ilgili bilgileri kapsar.
Ders Kaynak: Newman and Carranza’s Clinical Periodontology Henry Takei, Michael G. Newman, Perry R. Klokkevold, Fermin A. Carranza 2018. - Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 2 Volume Set Niklaus P. Lang, Jan Lindhe - Periodontal Surgery: A Clinical Atlas, Sato N (Ed). Quintessence. - Textbook of Periodontics, T Shalu Bathla, First Edition: 2017 Periodontoloji ve implantoloji(cilt 1 ve 2).Prof..Dr.Gürhan Çağlayan Quintessence. Türkiye 2018
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav21632
Arasınav11010
Arasınav166
Arasınav11212
Toplam İş Yükü(Saat)  60
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  2.00
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Farklı diagnostik teknikleri kullanarak periodontal durumu tanımlar, mevcut periodontal hastalığı teşhis ederek, prognozu belirler ve uygun tedavi planını tartışır.
2Oklüzyonla ilgili değerlendirmeleri yapar, gerekli tedaviler konusunda fikir yürütür.
3Farklı periodontal durum ve hastalıkların cerrahi olmayan tedavisini (diştaşı temziliği ve plak eliminasyonu) temel tedavi prensiplerine uyarak yapma becerisini kazanır.
4 Periodontal hastalıkların tedavisinde kullanılan kemoterapötik ajanları tanır ve uygun endikasyonlarda kullanır.
5İmplantoloji ile ilgili temel kavramlar ve terminolojiye hakimdir.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Periodontolojide Muayene, Klinik Teşhis  
2 Radyografik Değerlendirme  
3Periodontal Prognoz  
4Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavi Yöntemleri (Faz I Tedavi)  
5 Medikal Yönden Riskli Hastalarda Periodontal Yaklaşım  
6Periodontal Tedavide Antimikrobiyal İlaç Desteği , Konak Modülasyonu  
7Periodontolojide Antiplak Ajanlar  
8Vize Haftası  
9 Hormonlar ve Periodontal Sağlık  
10 HIV Enfeksiyonu ve Periodontal Yaklaşım  
11 Halitozis ve Tedavisi  
12 Periodontal Cerrahi (Faz II Tedavi)  
13 Gingivektomi Gingivoplasti  
14 Periodontal Flep Operasyonları  
15Sütür Teknikleri ve Periodontal Patlar  
16FİNAL  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav140
Arasınav160

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
No data to display

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1    X
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.    X
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.    X
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.X    
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.  X  
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir. X   
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.X    
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.  X  
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilir X   
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.     
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.