v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ V
Ders Kodu: DHF413
Dönem: 7
Teorik: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 1,0
Katalog No: 1965
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Dentin geçirgenliği ve dentin duyarlılığını öğrenir. Erozyon, abrazyon, atrizyon ve abfraksiyon lezyonları hakkında bilgi alır. Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonunu öğrenir. Diş anomalileri hakkında bilgi sahibi olur. Diş macunları ve geriatrik diş hekimliği hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği: Dentin geçirgenliği ve dentin duyarlılığı. Erozyon, abrazyon, abfraksiyon ve atrizyon lezyonları. Diş anomalileri. Diş macunları. Geriatrik diş hekimliği
Ders Kaynak: Summitt JB, Robbins WJ, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of Operative Dentistry, A Contemporary Approach. (3rd ed.) Quintessence Publishing, Illinois, 2006. Ritter AV, Boushell LW, Walter R. Studevant’s ART and SCIENCE of OPERATIVE DENTISTRY (7th ed.). Elsevier, 2016.
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Dentin geçirgenliği
2Dentin duyarlılığı
3Erozyon, abrazyon, atrizyon, abfraksiyon lezyonları
4Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu
5Diş Anomalileri
6Diş macunları
7Geriatrik diş hekimliği

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Dentin geçirgenliği  
2Dentin duyarlılığı  
3Erozyon  
4Abrazyon  
5Atrizyon  
6Abfraksiyon  
7Class V restorasyonlar  
8ARASINAV  
9Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu  
10Diş anomalileri  
11Diş anomalileri  
12Diş macunları  
13Diş macunları  
14Geriatrik diş hekimliği  
15Operatif diş hekimliğindeki problemler  
16FİNAL  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav110
Arasınav15
Arasınav120
Arasınav15
Arasınav160

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav16116
Arasınav111
Arasınav12112
Arasınav111
Toplam İş Yükü(Saat)  30
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  1.00
Dersin AKTS Kredisi  1.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1    X
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.    X
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.   X 
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.X    
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.   X 
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir. X   
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.   X 
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.X    
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.X    
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilirX    
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.  X  
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X   

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
No data to display