v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: ENDODONTİ V
Ders Kodu: DHF415
Dönem: 7
Teorik: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 1966
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Acil tedavide yapılması gereken tüm işlemler, endodontik tedavinin uzun süreli başarısını etkileyen faktörler konusunda gerekli altyapıyı oluşturmak.
Dersin İçeriği: sistemik hastalıkların endodontiye etkisi,acil yaklaşımlar, akut dental travmalar, gelişimini tamamlamamış dişlerde ve diş anomalilerinde endodontik yaklaşım, endodontide karşılaşılan komplikasyonlar ve kanal tedavisi tekrarı hakkında detaylı bilgi içerir.
Ders Kaynak: 1- Louis Berman Kenneth Hargreaves. Cohen’s Pathways of the Pulp - 12th Edition. 1st October 2020.

2- Torabinejad M, Walton RE. 2008; Endodontics: Principles and Practice, 4th ed., Saunders, London

3- Çalışkan MK. 2006; Endodontide Tanı ve Tedaviler, Nobel Tıp Kitapevleri 1. Baskı, İstanbul.

4- Ingle JI,Bakland LK. 2002 Endodontics 5th ed.,Bc Decker Inc.Hamilton, Ontario, Canada

5- Endodonti Akıl Notları, 2020, 1.baskı, Güneş Kitapevi, İstanbul, Türkiye
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Endodontik tedavide sistemik hastalıklar açısından dikkat edilmesi gerekenleri bilmek
2Acil tedavi yaklaşımlarını bilmek; Avulsiyon, lüksasyonlar, konküzyon sonrasında pulpal ve periapikal değişiklikleri anlamak Akut travma geçirmiş bir hastanın klinik ve radyografik muayenesini yapabilmek Dental travma sonrasında tanı, tedavi planı ve prognozu öngörebilmek
3Dental anomalisi olan dişlerde endodontik tedavi yaklaşımını anlamak
4Apikal stop ve açık apeks arasındaki farkı bilmek ve bu dişlerdeki tedavi yaklaşımlarını anlamak
5Endodontide ortaya çıkabilecek problem ve çözümlerini anlamak Kanaldan kırık alet çıkartılmasını anlamak Perforasyonların tamir edilmesini anlamak
6Kanaldan gütaperka ve postun nasıl söküleceğini bilmek ; Ne zaman kanal tekrarı yapılması gerektiğini bilmek

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Yaş ve sistemik hastalıkların endodontiye etkisi  
2Yaş ve sistemik hastalıkların endodontiye etkisi  
3Endodontide acil tedaviler  
4Akut dental travmalarda endodontik yaklaşım  
5dental travmalarda endodontik yaklaşım  
6dental travmalarda endodontik yaklaşım  
7dental travmalarda endodontik yaklaşım  
8ara sınav  
9Diş Gelişim anomalilerinde endodontik yaklaşım  
10Gelişimini tamamlamamış açık apeksli dişlerde tedavi yaklaşımı  
11Endodontide komplikasyonlar ve çözümleri  
12Endodontide komplikasyonlar ve çözümleri  
13Endodontide komplikasyonlar ve çözümleri  
14Kanal tedavisi tekrarı  
15Kanal tedavisi tekrarı  
16final sınavı  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav120
Arasınav15
Arasınav15
Arasınav110
Arasınav160

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav16116
Arasınav111
Arasınav111
Arasınav10110
Arasınav10110
Arasınav12224
Toplam İş Yükü(Saat)  62
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  2.07
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1  X  
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.   X 
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.    X
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.   X 
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.  X  
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.     
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.   X 
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser. X   
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. X   
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilir  X  
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder. X   
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
No data to display