v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ I
Ders Kodu: DHF222
Dönem: 4
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 1978
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Bu derste öğrencinin radyoloji ve radyolojik anatominin temel ilkelerini öğrenmesi, ağız içi ve ağız dışı radyografik yöntemleri öğrenmesi ve uygulaması, ileri görüntüleme yöntemlerinin ilkelerini ve diş hekimliğindeki uygulamalarını bilmesi, hangi tekniğin hangi durumlarda kullanılması gerektiğini belirlemesi, analiz etmesi gerekir. Görüntülerin doğru yorumlanması, BT, MR, USG gibi ileri görüntüleme tekniklerinin öğrenilmesi, endikasyonların belirlenmesi, gerektiğinde ilgili uzmana yönlendirilmesi, iyonize radyasyonun tehlikelerinin yönetilmesi ve önlem alınması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Radyolojinin tanımı, tarihçesi ve temel kavramları, endikasyonları, uygun görüntüleme tekniğinin belirlenmesi ve incelenmesi, ileri görüntüleme teknikleri ve görüntülerin yorumlanmasının yanı sıra radyasyon fiziği, radyobiyoloji, radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliği, radyografik teknikler, film incelemesi, anatomik yapılar çeneler, görüntü kalitesi hakkında radyoloji bilgileri.
Ders Kaynak: Günhan O. Oral and Maxillofacial Pathology, Quintessence Yayınları, 2015 Harrorlı A. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul 2014 Özcan İ. Diş Hekimliğinde Radyolojinin Temelleri. İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık , İstanbul 2017 Özcan İ. Sistemik Yaklaşımlarla Oral Diagnoz, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2006 White SC, Pharaoh MJ, editörler Oral Radyoloji İlkeleri ve Yorumlama. 7. baskı Louis: Mosby Elsevier, 2014
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Diş hekimliğinde kullanılan radyografi sistemlerini tanır.
2Ağız içi ve ağız dışı muayeneyi öğrenir.
3Radyasyon fiziği ve radyografik anatomiyi öğrenir.
4Radyasyonun biyolojik etkilerini ve radyasyondan korunma yöntemlerini bilir.
5İntraoral ve ekstraoral radyografi tekniklerini bilir.
6Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, ileri görüntüleme yöntemleri ve digital radyografileri hakkında bilgiye sahiptir.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Tarihte Radyoloji  
2Radyasyon Fiziği, X Işınları, X ışınlarının Absorpsiyonu ve Dental Röntgen Cihazları  
3Radyografik Anatomi, Radyolusent Lezyonlar, Radyoopak Lezyonlar   
4Radyobiyoloji  
5Radyasyonun Biyolojik Etkileri ve Radyasyondan Korunma  
6Radyolojide Görüntü Oluşumu ve Görüntü Kaydı, Dental Röntgen Filmlerinin Yapısı  
7İntraoral Görüntüleme Teknikleri  
8ARA SINAV  
9Ekstraoral Radyografi Teknikleri  
10Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (CBCT) Prensipleri ve Klınik Uygulamalar  
11İleri Görüntüleme Yöntemleri ve Dijital Görüntüleme Teknikleri  
12Dişhekimliğinde Diagnostik Radyoloji ( Çene kemiklerinin , Diş ve destek dokuların yapısı)  
13Dental Radyoljik Algoritma ( Anamnez, Kemik Lezyonları, Radyografik Muayeneye Karar verme  
14Kemik Lezyonlarının Tanımlanması ( Tanı Algoritmi )  
15Diş Hekimliğinde Tanısal Görüntülerin Yorumlanması, Raporlama, Radyolojik İncelemede kullanılan terimler ve malpraktis kavramı  
16DÖNEM SONU SINAVI  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav140
Arasınav150
Arasınav15
Arasınav15

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav16232
Arasınav11010
Arasınav11010
Arasınav818
Toplam İş Yükü(Saat)  60
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  2.00
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1    X
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.X    
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.  X  
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.     
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.     
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.     
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.     
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.     
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilir     
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.     
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiELİFSARI elif.sari@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren
Dr. Öğr. ÜyesiYEŞİMDEMİRDURAK yesim.demirdurak@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren