v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ III
Ders Kodu: DHF318
Dönem: 6
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 1987
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Oral ve maksillofasiyal bölgeye ait patolojilerin öğrenilmesi, Hastaların tedavi planının yapılması
Dersin İçeriği: Panoramik, sefalometrik, el_bilek radyografi teknikleri ve diğer tüm intraoral radyografi tekniklerinin uygulanması ile çene kemiklerinde lokalize patolojilerin teşhis edilebilmesi, TMEnin radyografi görüntülerinin yorumlanması, paranasal sinüs patolojilerini ve yumuşak doku kalsifikasyonlarının tespitinin yapılması, Oral yumuşak doku patolojileri ve de travmatik yaralanmalarının teşhis edilmesi, Tükrük bezi hastalıkları ve sistemik hastalıkların dişhekimliği açısından önemi konularını içerir.
Ders Kaynak: Bilge M., Akgül M., Dağistan S., Diş hekimliğinde muayene ve oral diagnoz, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 2012 Harrorlı A. Ağız , Diş ve Çene Radyolojisi. Nobel Tıp Kitapevleri , İstanbul 2014& H.Tanyeri , Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Atlası , Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul 2012Günhan Ö. Oral ve Maksillofasiyal Patoloji , Quintessence yayınları , 2015 Özcan İ. Sistemik Yaklaşımlarla Oral Diagnoz , Nobel Tıp Kitapevleri , İstanbul 2006 Özcan İ.Diş hekimliğinde Radyolojinin Esasları. İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık , İstanbul 2017 Özcan İ. Oral Radyoloji Akıl Notları , Güneş Tıp Kitapevleri , İstanbul 2019 White SC, Pharoah MJ, eds , Oral radiology principles and interpretation. 7th ed St. Louis : Mosby Elsevier , 2014
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Oral ve maksillofasiyal bölgeye ait patolojileri tanır.
2Maksillofasiyal bölgeye ait patolojilerin ve bunların sistemik hastalıklarla olan ilişkisini ayırt edebilir.
3TME eklem hastalıkları ve tedavilerini bilir.
4Tükürük bezi anatomisi ve hastalıklarını öğrenir.
5Paranasal sinüslerin anatomisi ve maksiller sinüs hastalıklarını bilir.
6Otoimmün hastalıklar ve diğer hastalıkları bilir.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Çene ve Yüz Travmaları, Dentoalveoler Yaralanmalar ve Muayenesi  
2Çene Yüz Fraktürleri ve Muayene, Mandibula Kırıkları ve Maksilofasiyal Kırıklar  
3Temporomandibular Eklem Radyololjisi, Anatomi, Anamnez Alınması, Klinik Muayene  
4TME Radyografik Muayene  
5TME Eklem Hastalıkları, TME İltihabi Hastalıkları ve TME Hastalıklarının Tedavisi  
6Tükürük Bezi Hastalıkları ve Radyolojisi ( Anatomi, Muayene) Tükürük Bezi Hastalıkları  
7Kardiovasküler Hastalıklar, Solunum Hastalıkları  
81. Ara Sınav  
9 Paranasal Sinüs Radyolojisi  
10Maksiller Sinüs Hastalıkları ( Maksiller Sinüs anatomisi, Klinik ve radyografi muayene )  
11Kan Hastalıkları, GİS Hastalıklar  
12 Endokrin Hastalıklar ve Karaciğer Hastalıkları  
13Otoimmün Hastalıklar  
14Böbrek Hastalıkları ve Adrenal Yetmezlik  
15Artritler  
16Final Sınavı  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav140
Arasınav160

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav16232
Arasınav11010
Arasınav11010
Arasınav818
Toplam İş Yükü(Saat)  60
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  2.00
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1     
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.   X 
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.X    
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.     
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.X    
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.     
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.     
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.     
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilir     
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.     
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiELİFSARI elif.sari@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren
Dr. Öğr. ÜyesiYEŞİMDEMİRDURAK yesim.demirdurak@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren