v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Ders Kodu: DHF119
Dönem: 1
Teorik: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 2003
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Bu ders kapsamında öğrencilerin psikolojideki temel kavramları, ilkeleri, ve kuramları tanıması, binsan duygu, düşünce ve davranışlarının oluşumunda biyolojik, psikolojik ve sosyal mekanizmaları tanıması ve bunları klinik uygulamalarında kullanabilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği: Bilişsel işlevler ve bunların işleyişi, zihin ve davranış ilişkisi, genetik ve davranış ilişkisi, insanın psikososyal gelişimi ve kişilik kuramları
Ders Kaynak: İNSAN VE DAVRANIŞI, Doğan Cüceloğlu, Remzi Kitapevi, 2022
PSİKOLOJİ - Bir Keşif Gezintisi - PSYCHOLOGY - An Exploration, Saundra K. Ciccarelli - J. Noland White, Nobel Akademik Yayıncılık, 2019
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav16116
Arasınav155
Arasınav177
Arasınav16116
Arasınav16116
Toplam İş Yükü(Saat)  60
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  2.00
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1 İnsan sinir sistemindeki yapıları, iletim yolaklarını ve iletim mekanizmalarını tanımlar.
2İnsanın zihinsel işlevlerinin insan davranışlarıyla etkileşimini açıklar.
3İnsan davranışlarında biyopsikososyal etkenleri açıklar.
4Zihinsel hasarların bilişsel ve davranışsal sonuçlarını tanımlar.
5İnsanın psikososyal gelişimi ve kişilik kuramlarını kavrar.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Davranış Bilimlerine Giriş   
2Genetik ve Davranış   
3Davranışın Nörobiyolojik Temelleri  
4Düşünme, problem çözme ve zeka   
5Öğrenme  
6Bellek   
7Yaşamboyu Gelişim   
8Ara Sınav  
9Dürtü, Güdü ve Duygular   
10Kişilik-I   
11Kişilik-II   
12Benliğin Savunma Düzenekleri  
13Sosyal Psikoloji   
14Stres, Yaşam biçimi ve Sağlık   
15Hasta hekim ilişkisi  
16Yarıyıl sonu sınavı  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav140
Arasınav160

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Doç.Dr.ŞÜKRİYEBOŞGELMEZ HACIHANEFİOĞLU  Dersi Veren

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1X    
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.X    
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.X    
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.     
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.X    
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.X    
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X    
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.X    
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.     
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilirX    
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.X    
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.X