v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: DİŞ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Ders Kodu: DHF121
Dönem: 1
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 3,0
Katalog No: 2004
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Doğal dişlerin oluşumu, gelişimi, anatomisi ve fonksiyonlarını öğretmek, diş formülasyonları hakkında bilgi vermek, diş görüntülerinin incelendiği düzlem ve aksları öğretmek, doğal diş formlarının elde edilebileceği materyaller hakkında bilgilendirmek ve bu malzemeleri kullanarak doğal dişlerin şekillendirilmesi ile şekil verebilme yeteneğine katkıda bulunmak
Dersin İçeriği: Diş hekimliği öğrencileri için temel dental anatominin öğretilmesi, sürekli dişlerinin temel anatomik ve morfolojik kavramlarının verilmesi, psikomotor ve el becerisi çalışmaları ile sürekli dişlerin farklı dental malzemelerle manipüle edilmesi.
Ders Kaynak: 1. Scheid, RC; Weiss G; Balcıoğlu HA. (9.baskı). Woelfel Dental Anatomi.Güneş Tıp Kitapevleri.
2. Yavuz yılmaz, H. (2013). Diş Morfolojisi ve Anatomisi.
3 Gazi Kitapevi Cura, C. ( 2007). Diş Anatomisi ve Diş Yontma Tekniği. Ege Üniversitesi yayınları
4. Sevük, SÇ; Gür MH. (2001). Diş Morfolojisinin Oluşturulmasında Mumlama Tekniği. İ.Ü Diş hekimliği Fakültesi yayınları.
5. Aladağ, Lİ.(2015). Diş Anatomisi ve Fizyolojisi. Nobel Tıp Kitabevleri.
6. Turfaner, M. (1982). İnsan Dişleri ve Okluzyon İlişkileri. İ.Ü. Diş hekimliği Yayınları.
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Öğrenciler dental anatomi ve morfolojiye ilişkin temel kavramları tanımlayabilir
2 Öğrenciler sürekli dişlere ilişkin temel anatomik ve morfolojik kavramları bilir
3 Öğrenciler bu kavramları kullanarak iletişim kurabilir
4 Diş hekimliği uygulamalarında oran-orantı ve simetri kavramlarını öğrenir
5Öğrenciler dental morfoloji oluşturma sırasında oran-orantı ve simetri kavramlarını öngörebilir.
6Diş hekimliğinde kullanılan temel malzemeleri ve bu malzemelerin kullanılmasını öğretmek.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Morfoloji ve Terminolojiye Giriş: Ağız Boşluğu, Morfolojik Kavramlar  
2Morfoloji ve Terminolojiye Giriş: Dişlerin Tanıtımı; Diş Tanıtım Formülleri ve Numaralandırma Sistemleri, Maksiller santral dişin morfolojisi  
3Maksiller lateral diş morfolojisi  
4Mandibular santral ve lateral diş morfolojisi  
5Maksiller kanin diş morfolojisi  
6Mandibular kanin diş morfolojisi  
7Ara sınav  
8Ara sınav  
9Maksiller 1. ve 2. premolar  
10Mandibular 1. ve 2. premolar diş morfolojisi   
11Maksiller 1. ve 2. molar diş morfolojisi  
12Mandibular 1. ve 2. molar diş mofolojisi  
13Maksiller ve manbibular 3. molar diş morfolojisi  
14Dişlerin dental ark içerisindeki dizilişleri  
15Konu tekrarı  
16Final sınavları  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav140
Arasınav160

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav10220
Arasınav14114
Arasınav12222
Arasınav12222
Toplam İş Yükü(Saat)  78
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  2.60
Dersin AKTS Kredisi  3.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1X    
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.     
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.X    
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.     
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.     
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.X    
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X    
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.X    
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.X    
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilirX    
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.     
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiBİRSEN EROL BAKAN birsen.erolbakan@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren