v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: DİŞ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ PREKLİNİK
Ders Kodu: DHF123
Dönem: 1
Teorik: 0
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 4,0
Katalog No: 2005
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Daimi dişlerin anatomik ve morfolojik özelliklerine göre yontularını yapma becerisi kazanmak
Dersin İçeriği: Dişlerin sabun ve mum kullanılarak yontularının yapılması
Ders Kaynak: 1- Cenk Cura. Diş Anatomisi ve Diş Yontma Tekniği&nbsp
2- Nelson, Ash. Wheeler's Dental Anatomy, Phsiology and Occlusion
3- Hüsnü Yavuz yılmaz. Diş Morfolojisi-Fizyolojisi ve Okluzyon
4- Ders notu veya sunum çıkıntısı
5. Dişlerin sabun ve mum kullanılarak yontularının yapılması ile ilgili videolar
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Daimi dişlerin genel anatomisini açıklar.
2El manipülasyon yeteneğini geliştirir.
3El aletlerinin doğru şekilde kullanır.
4Daimi dişlerin morfolojisini açıklar.
5Öğrenciler sürekli diş morfolojisini üç boyutlu olarak farklı malzemelerden üretebilirler.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Preklinikte çalışma düzeni, manipülasyona giriş, alet ve malzeme tanıtımı, yontu video izlence Öğrenciler dental morfoloji oluşturma sırasında oran -orantı ve simetri oluşturabilir.  
2Sabundan maksiller santral diş yontusu   
3Sabundan maksiller lateral diş yontusu  
4Sabundan mandibular santral diş yontusu  
5Sabundan mandibular lateral diş yontusu  
6Sabundan maksiller /mandibular kanin diş yontusu  
7Ara Sınav/Değerlendirme  
8Ara Sınav  
9Sabundan maksiller 1. premolar diş yontusu  
10Sabundan maksiller 2. premolar diş yontusu  
11Sabundan mandibular 1. ve 2. premolar diş yontusu  
12Sabundan maksiller 1. molar diş yontusu  
13Sabundan maksiller 2. molar diş yontusu  
14Sabundan mandibular 1. molar diş yontusu  
15Sabundan mandibular 2. molar diş yontusu  
16Final sınavı  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav130
Arasınav160
Arasınav15
Arasınav15

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav10660
Arasınav133
Arasınav133
Arasınav155
Arasınav155
Arasınav10220
Toplam İş Yükü(Saat)  96
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  3.20
Dersin AKTS Kredisi  4.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1     
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.     
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.     
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.     
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.     
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.     
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.     
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.     
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilir     
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.     
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiBİRSEN EROL BAKAN birsen.erolbakan@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren