v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ
Ders Kodu: DHF125
Dönem: 1
Teorik: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 2006
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili: Türkçe
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Geleceğin diş hekimlerini, diş hekimliğinin gelişim, değişim ve gelecek ile ilgili ilgili konularda bilgilendirmek, düşündürmek ve farkındalık yaratmak
Dersin İçeriği: Diş Hekimliği Tarihi; Hekim nedir? Diş Hekimliği Tarihi Dersi Neden vardır? Diş Hekimliği Tarihini Bilmenin faydaları Diş Hekimliği Bilim Dallarına kısaca bu bilim dallarının Tarihine Giriş; Paleopatoloji, Paleostomatoloji, filogenetik, paleodontoloji, Diş Antropolojisi, Ne Demek? Yazılı tarih öncesi yani Antik Çağda Dis Hekimliği Tarihine Giriş ( mayalar, Aztekler, inkalar,Mezopotamya, Sümer); Antik Çağda Diş Hekimliği tarihi ( Mısır, Etrüskler, Filistin, Suriye, İran, Hindistan, İndus Vadisi, Pakistan);Antik Çağda Diş hekimligi Tarihi (Çin, Japonya,Eski Yunan, Roma) Deontoloji Tanımı; İlk çağlardan günümüze Tıp Sembolü, Yazılı Tarih ile başlayan Diş hekimligi tarihi, Ortaçağda Diş Hekimliği Tarihi ( Bizans, İslam); Diş Çürüğü Nedir? Diş Çürüğünün Tarihi; Rönesans öncesi Diş Hekimliği Tarihi, Rönesans’da Diş Hekimliği Tarihi, 15.-16.yy Diş HekimliğiTarihi; 17.yy _ 18 yy Diş Hekimliği Tarihi; 19.- 20. yy Diş Hekimliği Tarihi (Protez, Cerrahi Bilim Dallarının Tarihi ve Anestezinin Tarihi);Sterilizasyon, Dis Fırçası, Diş macunu, Dişipi, Ağız gargaralarinin Tarihi , Diş Hastalıkları ve Tedavisinin Tarihi, Diş Hekimliğinde kullanılan Alet ve cihazların Tarihi , 21. yy da Diş Hekimliğinde görülen gelişmeler; Türklerde Diş Hekimliği Tarihi ( Göktürk, Uygur, Karahanlılar, Anadolu Selçuklu, Osmanlılarda Diş Hekimliği tarihi), 14.yy-15.yy-16-17-18-19. yy, Modern Diş Hekimliğinin Gelişimi Türkiye'de kurulan ilk Diş Hekimliği Fakültesinin kurulması ve Tarihi; Deontoloji nedir? Mesleki etik nedir? Mesleki etiğin tarihsel gelişimi nedir? Dünya ve Türk Diş hekimliğinde Kadının Rolü. Dünya da Diş hekimliği yardımcılığı tarihinin Gelişimi. Ülkemizde Diş Hekimliği yardımcılığı Tarihinin Gelişimi
Ders Kaynak: James Wynbrand - The Excruciating History of Dentistry Toothsome Oral Oddities from Babylon to Braces (1sted.) 2000.St. Martin’s Griffin Guerini Vicenzo- A History of Dentistry from the most Ancient Times until the end of the Eighteenth Century.2016 Marshall J. Becker, Jean MacIntosh Turfa - The Etruscans and the History of Dentistry: The Golden Smile through the Ages. 2017. Routledge King Roger - The Making of the Dentiste, c. 1650-1760 The History of Medicine in Context, 2017. Routledge Alpaslan Gönül, Diş Hekimliği Tarihi. 2005. Hacettepe Üniversitesi Yayınları Özbayrak Semih, Okumuş Özlem- Sosyal Kültürel Ekonomik Faktörler Etkisinde Tıp anlayışının Tarihi Gelişimi ve Diş Hekimliği.2021- Altınbaş Üniversitesi Yayınları Uzel İ. Anadolu Uygarlıklarında Diş Hekimliği. 2000. Yeni Adana Ofset, Efeoğlu A. Diş Hekimliği Tarihi. Yüce Reklam Yayım Dağıtım A.Ş.,1992 NorasY. Diş Hekimliği Tarihi.Hacettepe Üniversitesi YayınlarıB10,1973
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Diş Hekimliği Tarihi Hakkında bilgi sahibi olmak ve aktarabilmek; konu hakkında düşünmek. Ağız sağlığının tarih boyunca önemini kavrar. İnsanın bilişsel gelişimini Diş Hekimliği Gelişimi perspektifinden değerlendirir, analiz eder ve kavrar
2Diş Hekimliği Mesleğindeki Gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur
3Diş Hekimliğini geçmişi ile geleceği hakkında bir vizyona sahip olabilmek ve değerlendirme yapabilmek
4Diş Hekimliğindeki malzeme - teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak ve mesleki çalışmalarda bunlardan ilham almak.
5Diş Hekimliği ile ilgili yenilikleri takip etmenin gerekliliği, önemini anlamak, uygulamak ve farkındalık geliştirmek

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Hekim nedir? Diş Hekimliği Tarihi Dersi Neden vardır? Diş Hekimliği Tarihini Bilmenin faydaları Diş Hekimligi Bilim Dallarına kısaca bu bilim dallarının Tarihine Giriş  
2Paleopatoloji, Paleostomatoloji, filogenetik, paleodontoloji, Diş Antropolojisi, Ne Demek? Yazılı tarih öncesi yani Antik Çağda Dis Hekimliği Tarihine Giriş ( mayalar, Aztekler, inkalar, Mezopotamya, Sümer)  
3Antik Çağda Diş Hekimliği tarihi ( Mısır, Etrüskler, Filistin, Suriye, İran, Hindistan, İndus Vadisi, Pakistan)  
4Antik Çağda Dis hekimligi Tarihi (Çin, Japonya)  
5Antik Çağda Dis Hekimligi ( Eski Yunan, Roma) Deontoloji Tanımı  
6İlk çağlardan günümüze Tıp Sembolü, Yazılı Tarih ile başlayan Dis hekimligi tarihi, Ortaçağda Dis Hekimligi Tarihi ( Bizans, İslam)  
7Diş Çürüğü Nedir? Diş Çürüğünün Tarihi  
8Ara Sınav  
9Rönesans öncesi Dis Hekimliği Tarihi, Rönesans’da Diş Hekimliği Tarihi, 15.-16.yy Diş Hekimliği Tarihi  
1017.yy _ 18 yy Diş Hekimliği Tarihi  
1119.- 20. yy Diş Hekimliği Tarihi (Protez, Cerrahi Bilim Dallarının Tarihi ve Anestezinin Tarihi)  
12Sterilizasyon, Dis Fırçası, Diş macunu, Dişipi, Agiz gargaralarinin Tarihi , Diş Hastalıkları ve Tedavisinin Tarihi, Dis Hekimliğinde kullanılan Alet ve cihazların Tarihi , 21. yy da Diş Hekimliğinde görülen gelişmeler  
13Türklerde Diş Hekimliği Tarihi ( Göktürk, Uygur, Karahanlılar, Anadolu Selçuklu, Osmanlılarda Dis Hekimliği tarihi), 14.yy-15.yy-16-17-18-19. yy, Modern Diş Hekimliğinin Gelişimi Türkiye'de kurulan ilk Diş Hekimliği Fakültesinin kurulması ve Tarihi  
14Deontoloji nedir? Mesleki etik nedir? Mesleki etiğin tarihsel gelişimi nedir?  
15Dünya ve Türk Diş hekimliğinde Kadının Rolü. Dünya da Diş hekimliği yardımcılığı tarihinin Gelişimi. Ülkemizde Diş Hekimliği yardımcılığı Tarihinin Gelişimi  
16Dönem Sonu Sınavı  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav140
Arasınav160

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav16116
Arasınav16116
Arasınav11010
Arasınav166
Arasınav11212
Toplam İş Yükü(Saat)  60
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  2.00
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1X    
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.     
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir. X   
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.     
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.     
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.     
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.    X
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.  X  
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.X    
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilir     
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.     
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞEGÜLSUNAR aysegul.sunar@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren