v

Ders Bilgileri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program: DİŞ HEKİMLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: ORGANİK KİMYA
Ders Kodu: DHF127
Dönem: 1
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 2007
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili: Türkçe
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SELEN BOZKAYA BİLGİN
Dersin Amacı: Organik bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, elde edilişlerini ve reaksiyonlarını kavrayabilmek için gerekli temel bilgi sahibi olmayı sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Organik bileşiklerin temel fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırılması, uluslararası kabul görmüş kurallara göre adlandırılması, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin açıklanması. Organik bileşiklerin elde edilme yolları, reaksiyonları ve bu bileşiklerin günlük yaşamdaki yeri.
Ders Kaynak: Organik Kimya, Graham Solomons, Graig Fryhle, Scott SnyderOrganik Kimya, R.J. Fessenden, J.S. Fessenden, M.W. Logue.
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Organik moleküllerin adlandırılması, sınıflandırılması, elde edilişleri ve reaksiyonları hakkında genel bilgileri kavrar.
2Organik moleküllerin yapı ve fonksiyonlarını tanımlayarak sınıflandırır.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Organik Kimyaya Giriş  
2Organik Bileşiklerin Adlandırılması  
3Üç Boyutlu Geometri, Moleküller Arası Etkileşimler ve Fiziksel Özellikler  
4Alkanlar ve Sikloalkanlar  
5Alkenler ve Alkinler  
6Asitler ve Bazlar  
7Eliminasyon ve Ekleme Reaksiyonları  
8Ara Sınav  
9Aromatiklik  
10Stereokimya  
11Alkil Halojenürler ve Nükleofilik Sübstitüsyon Tepkimeleri  
12Proteinler ve Aminoasitler  
13Nükleik Asitler  
14Karbonhidratlar  
15Lipitler  
16Dönem Sonu Sınavı  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav130
Arasınav120
Arasınav150

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav11222
Arasınav16116
Arasınav122
Arasınav144
Arasınav188
Arasınav122
Toplam İş Yükü(Saat)  54
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  1.80
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Program çıktısı 1     
2Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların hastalıkları, önleyici tedavileri ve ilaçlı tedavileri konusunda uygulamalı olarak kullanabilir.     
3Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak tedavi sürecine ilişkin verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.     
4Diş Hekimliği ile ilgili nitel veyahut nicel bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir. X   
5Diş Hekimliği ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.     
6Diş hekimi olarak birlikte sorumluluğu altında çalışan teknikerlerin gelişimlerine ve yetiştirilmelerine yönelik katkıda bulunabilir.     
7Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgi ve uygulamalı becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. X   
8Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve alanı ile ilgili eğitimlere katılır, yaşamboyu öğrenme yaklaşımını benimser.     
9Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.     
10Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verileri gereken yerlerde paylaşabilir     
11İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir, kongrelere katılabilir.     
12Çocuk ve yetişkin hastalar ile ilişkilerinde, değerlendirme, tanı,tedavi ve uygulamalarda etik değerlere uygun hareket eder.     
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiONURÇETİNKAYA onur.cetinkaya@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren