v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program: YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-I
Ders Kodu: YZM113
Dönem: 1
Teorik: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 4,0
Katalog No: 2640
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi NUR BANU ALBAYRAK
Dersin Amacı: Bu dersin amacı; yapısal programlama bilgisi olan öğrencilerin nesneye yönelik programlama yaklaşımını ve bu yaklaşım temel kavramlarını açıklayabilmesi, modern bir nesneye yönelik programlama dilini kullanarak akademik ve günlük problemlere çözümler üretebilmeleri ve bu çözümleri programlayabilmeleri için gerekli olan bilgi ve yeteneklerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği: Dersin içeriği aşağıda belirtilen konuları kapsayacaktır:
Bilgisayar ve Programlama
Geliştirme Ortamlarının Kurulması
İlk Program
Sayısal Veri Türleri ve Hesaplama
Metin İfadeler
Listeler
Dosyalar
Fonksiyonlar
Karar Yapıları
Döngüler
Benzetim ve Tasarım
Ders Kaynak: Zelle, J. M. (2004). Python programming: an introduction to computer science. Franklin, Beedle & Associates, Inc..
Ders Kaynak Önerilen: B Downey, A. (2012). Think Python: How to Think Like a Computer Scientist-2e.

Başer, M., (2012), Python, 9. Baskı, Dikeyeksen Yayıncılık.
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav122
Dönem Sonu Sınavı122
Ödev10330
Yüz yüze Eğitim14342
Arasınav için hazırlık11010
Dönem Sonu Sınavı için hazırlık11010
Sınıf dışı çalışma14228
Toplam İş Yükü(Saat)  124
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  4.13
Dersin AKTS Kredisi  4.0

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Yapısal programlamanın temel kavramlarını açıklar.
2Algoritmayı tanımlar ve algoritmaların genel özelliklerini tarif eder.
3Uygun akış mekanizmalarını seçerek basit günlük veya akademik problemler için algoritmalar oluşturur.
4Dilin kütüphanelerini ve temel yapılarını kullanarak basit programlar geliştirir.
5Geliştirilen algoritma veya programlardaki basit mantık veya semantik hataları tespit eder ve düzeltir.
6Kullanıcıdan veya dosyalardan alınan verileri işler veya yeniden düzenler.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Bilgisayar ve Programlama  
2Geliştirme Ortamlarının Kurulması  
3İlk Program  
4Sayısal Veri Türleri ve Hesaplama  
5Metin İfadeler  
6Listeler  
7Genel Tekrar  
8Ara Sınav  
9Dosyalar  
10Fonksiyonlar  
11Karar Yapıları  
12Döngüler I  
13Döngüler II  
14Benzetim ve Tasarım  
15Genel Tekrar  
16Dönem Sonu Sınavı  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav120
Dönem Sonu Sınavı160
Ödev1020

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiULAŞVURAL ulas.vural@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Yazılım mühendisliği alanında temel uygulamalı ve kavramsal bilgiye sahiptir.    X
2Mühendislik problemlerinin çözümünde matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bir arada kullanır. X   
3Farklı uygulama alanlarındaki güncel mühendislik problemlerini tanımlar ve bu problemlerin yazılım sistemleriyle çözümü için uygulanabilir öneriler sunar.     
4Problemlerin çözümü için gerekli olan yazılım tabanlı sistemlerin, bileşenlerin ve süreçlerin analizlerini gerçekleştirir ve belirlenen gereksinimleri ve kısıtları karşılayabilecek en iyi tasarımları oluşturur.     
5Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern yöntem ve araçları seçer ve uygular.     
6Problemlerin çözümü için gerekli olan veriyi toplar ve işler, deneyler tasarlar, deneyleri gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar.X    
7Mühendislik projelerinin yönetim süreçlerini bilir, proje için en uygun yönetim araçlarını ve proje yaşam döngüsünü seçer ve uygular.     
8Bilgisayar tabanlı sistemleri kodlar, test eder, işletir ve bakımını yapar.  X  
9Bireysel olarak disiplin içi veya disiplinler arası araştırma ve yazılım geliştirme takımlarında etkin olarak çalışır.     
10Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile yazılım mühendisliği ve diğer ilgili alanlardaki güncel gelişmeleri takip eder.     
11Bilimsel ve teknik kaynakların takip edilmesi, projelerin sunulması ve akademik yayınların yazımı için Türkçeyi ve İngilizceyi akıcı ve etkin şekilde kullanır.     
12Bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları ile bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyuttaki etkilerinin bilincindedir.     
13Geliştirdiği yazılım ve sistemlerde mesleki ve etik sorumluk bilinciyle hareket eder.     
14Analitik düşünme kabiliyetiyle insan yaşamını kolaylaştıracak ya da konforun artıracak yazılım sistemlerini tasarlar ve geliştirir.     
15Güncel ve tarihsel olaylar hakkında farkındalık sahibi bir birey olarak olayları akılcı bir şekilde yorumlar ve çıkarımlar yapar.