v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Fakulte: MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program: YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA
Ders Kodu: YZM211
Dönem: 3
Teorik: 3
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 5,0
Katalog No: 2657
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi NUR BANU ALBAYRAK
Dersin Amacı: Bu dersin amacı; yapısal programlama bilgisi olan öğrencilerin nesneye yönelik programlama yaklaşımını ve bu yaklaşım temel kavramlarını açıklayabilmesi, modern bir nesneye yönelik programlama dilini kullanarak akademik ve günlük problemlere çözümler üretebilmeleri ve bu çözümleri programlayabilmeleri için gerekli olan bilgi ve yeteneklerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği: Dersin İçeriği aşağıdaki konulardan oluşmaktadır:
C++ Diline Giriş
Değişkenler ve Veri Türleri
Kontrol Yapıları ve Döngüler
Fonksiyonlar
Diziler
Göstericiler
Dosyalar
Sınıflar I
Sınıflar II
Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi
Kalıtım
Çok-biçimlilik
Şablonlar
Olağandışı Durumlar
Ders Kaynak: 1. Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2017). C++ How to Program (10. Sürüm). Pearson.
Ders Kaynak Önerilen: 1. Stroustrup, B. (2022). A Tour of C++. Addison-Wesley Professional.
2. Meyers, S. (2014). Effective modern C++: 42 specific ways to improve your use of C++ 11 and C++ 14. " O'Reilly Media, Inc.".
3. Savitch, W. J. (2006). Absolute C++. Pearson Education.
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav122
Dönem Sonu Sınavı122
Ödev10880
Yüz yüze Eğitim14570
Arasınav için hazırlık11010
Dönem Sonu Sınavı için hazırlık11010
Toplam İş Yükü(Saat)  174
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  5.80
Dersin AKTS Kredisi  6.0

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Nesneye yönelik programlamanın kavramlarını izah eder.
2Verilen bir problemi nesneye yönelik programlama prensiplerine uygun çözümler üretir.
3Verilen bir problemi için düşünülmüş çözümü bir nesneye yönelik programlama dili kullanarak programlar.
4Genelleştirilebilir yazılım geliştirmek için kullanılabilecek mekanizmaları tanır, seçer ve uygular.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1C++ Diline Giriş  
2Değişkenler ve Veri Türleri  
3Kontrol Yapıları ve Döngüler  
4Fonksiyonlar  
5Diziler  
6Göstericiler  
7Dosyalar  
8Ara Sınav  
9Sınıflar I  
10Sınıflar II  
11Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi  
12Kalıtım  
13Çok-biçimlilik  
14Şablonlar  
15Olağandışı Durumlar  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav140
Dönem Sonu Sınavı150
Ödev1010

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
No data to display

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Yazılım mühendisliği alanında temel uygulamalı ve kavramsal bilgiye sahiptir.  X  
2Mühendislik problemlerinin çözümünde matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bir arada kullanır. X   
3Farklı uygulama alanlarındaki güncel mühendislik problemlerini tanımlar ve bu problemlerin yazılım sistemleriyle çözümü için uygulanabilir öneriler sunar.     
4Problemlerin çözümü için gerekli olan yazılım tabanlı sistemlerin, bileşenlerin ve süreçlerin analizlerini gerçekleştirir ve belirlenen gereksinimleri ve kısıtları karşılayabilecek en iyi tasarımları oluşturur.     
5Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern yöntem ve araçları seçer ve uygular.X    
6Problemlerin çözümü için gerekli olan veriyi toplar ve işler, deneyler tasarlar, deneyleri gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar.X    
7Mühendislik projelerinin yönetim süreçlerini bilir, proje için en uygun yönetim araçlarını ve proje yaşam döngüsünü seçer ve uygular.     
8Bilgisayar tabanlı sistemleri kodlar, test eder, işletir ve bakımını yapar.  X  
9Bireysel olarak disiplin içi veya disiplinler arası araştırma ve yazılım geliştirme takımlarında etkin olarak çalışır.     
10Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile yazılım mühendisliği ve diğer ilgili alanlardaki güncel gelişmeleri takip eder.     
11Bilimsel ve teknik kaynakların takip edilmesi, projelerin sunulması ve akademik yayınların yazımı için Türkçeyi ve İngilizceyi akıcı ve etkin şekilde kullanır.     
12Bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları ile bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyuttaki etkilerinin bilincindedir.     
13Geliştirdiği yazılım ve sistemlerde mesleki ve etik sorumluk bilinciyle hareket eder.     
14Analitik düşünme kabiliyetiyle insan yaşamını kolaylaştıracak ya da konforun artıracak yazılım sistemlerini tasarlar ve geliştirir.     
15Güncel ve tarihsel olaylar hakkında farkındalık sahibi bir birey olarak olayları akılcı bir şekilde yorumlar ve çıkarımlar yapar.