v

Ders Bilgileri

ECZACILIK FAKÜLTESİ - ECZACILIK PR.
Ders Bilgileri
Fakulte: ECZACILIK FAKÜLTESİ
Program: ECZACILIK PR.
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: GENEL KİMYA
Ders Kodu: ECZ103
Dönem: 1
Teorik: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 4,0
Katalog No: 2691
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi AYFER TURAN
Dersin Amacı: Genel Kimyanın temel prensipleri, atomik ve moleküler seviyede maddenin özellikleri ve etkileşimleri, kimyasal reaksiyonlar ve çeşitleri ve kimyasal reaksiyonların hesaplamaları, atomlar arası ve moleküller arası kimyasal bağların çeşitleri ve oluşumları hakkında genel bilgiye sahip olmayı amaçlamaktadır. Öğrencinin karşılaşacağı Kimya bilimine dayanan sorunlarda çözüme ulaşabilmesi için gerekli temel bilgi sahibi olmayı sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Maddenin özellikleri ve sınıflandırılması, Maddenin ölçümü, Atom modelleri, Atomun elektron yapısı, Periyodik cetvel, Kimyasal bileşikler ve formülleri, Mol kavramı, Kimyasal reaksiyonlar ve hesaplamalar, Kimyasal reaksiyonlarda stokiyometri, Sulu çözeltiler ve özellikleri, Kimyasal bağlar, Moleküller arası etkileşimler, Kimyasal reaksiyonlarda hız, Reaksiyon hızı hesaplamaları, Kimyasal reaksiyonlarda denge, Le Chatelier prensibi, Asit-Baz teorileri, pH ve pOH hesaplama, Güçlü ve zayıf asitler, Güçlü ve zayıf bazlar, Termokimyanın ilkeleri, Kimyasal reaksiyonlarda ısı, Hess yasası Organik bileşiklerin çeşitleri, adlandırılmaları, Organik bileşiklerin reaksiyonları, Yer değiştirme ve eliminasyon reaksiyonları, Koordinasyon bileşikleri Kuramı, Ligantlar, Koordinasyon bileşikleri adlandırılması, Koordinasyon bileşiklerinde izomerlik, Kompleks iyonlarda Asit-Baz tepkimeleri, Koordinasyon Kimyasının uygulamaları
Ders Kaynak: Genel Kimya: İlkeler ve Modern Uygulamalar, Ralph H. Petrucci, F. Geoffrey Herring, Jeffry D. Madura, Carey Bissonnette Genel Kimya, Raymond Chang , Kenneth A. Goldsby , Kenneth A. Myers
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Maddenin özellikleri ve sınıflandırılması, atom, molekül ve kimyasal formül, maddenin dönüşümü ve kantitatif hesaplamalarını açıklar.
2Kimyasal bileşikler, kimyasal reaksiyonlar ve reaksiyon üzerinden hesaplamalar, atomlar arası ve moleküller arası etkileşimleri hakkında bilgi verir.
3Kimyasal tepkimelerde hız, denge eşitlikleri ve hesaplamaları ve bunlarla ilgili problem çözümlerini sağlar.
4pH ve pOH kavramlarını yorumlar, asit ve baz kavramlarını tanımlar. Kimyasal reaksiyonların termokimyasal eşitlikleri ile enerji değişimlerini belirler.
5Organik bileşiklerin çeşitleri, adlandırılmaları ve reaksiyonları hakkında bilgi verir.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Madde ve Ölçüm  
2Atomların Elektron Yapısı ve Periyodik Sistem   
3Kimyasal Bileşikler  
4Kimyasal Reaksiyonlar ve Stokiyometri  
5Sulu Çözeltiler  
6Kimyasal Bağlar  
7Moleküller arası etkileşmeler, sıvılar ve katılar  
8Ara Sınav  
9Kimyasal Kinetik  
10Kimyasal Denge  
11Asitler ve Bazlar  
12Termokimya  
13Organik Bileşikler  
14Organik Reaksiyonlara Giriş  
15Kompleks İyonlar ve Koordinasyon Bileşikleri  
16Dönem Sonu Sınavı  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav120
Sunum15
Dönem Sonu Sınavı160
Ödev315

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav111
Sunum133
Dönem Sonu Sınavı111
Ödev339
Katılım515
Yüz yüze Eğitim14342
Arasınav için hazırlık11010
Dönem Sonu Sınavı için hazırlık11414
Sınıf dışı çalışma515
Toplam İş Yükü(Saat)  90
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  3.00
Dersin AKTS Kredisi  3.0

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Eczacılıkla ilgili bilimsel bilgiyi elde etme ve değerlendirme konusunda her türlü ileri teknolojiyi kullanır.   X 
2Her türlü İlaç hammaddesi ve ilaç taşıyıcı sistemleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.X    
3Eczacılıkla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplin ilgilileri ile işbirliği yapar. X   
4İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgisini kullanır ve akılcı ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.     
5Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda yetkinlik kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.     
6Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel verileri kullanarak çözüm üretir. X   
7İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.     
8Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve değerlendirir.     
9Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve diğer meslek grupları ile işbirliği içinde sorumluluk alır.  X  
10Yaşam boyu öğrenmeyi benimser ve gelişime açıktır.     
11Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek edindiği bilgi ve becerileri değerlendirir.   X 
12Mesleği ile ilgili uygulamalarını belgeler ve kayıt tutar.     
13İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.     
14Yabancı dili eczacılıkla ilgili yenilikleri izlemede ve iletişim kurabilmede kullanır.     
15Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.     
16İlaç hammaddelerinin elde edilmesi, ilaç şekillerinin tasarlanması ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.     
17İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.     
18Mesleki olarak hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiONURÇETİNKAYA onur.cetinkaya@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren