v

Ders Bilgileri

ECZACILIK FAKÜLTESİ - ECZACILIK PR.
Ders Bilgileri
Fakulte: ECZACILIK FAKÜLTESİ
Program: ECZACILIK PR.
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: ECZACILIĞA GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ
Ders Kodu: ECZ104
Dönem: 2
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 3,0
Katalog No: 2698
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili: Türkçe
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi AYFER TURAN
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, eczacılık mesleğinde kullanılan terimlerinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği: Bu ders; Eczacılık Terminolojisine giriş, Latince dil bilgisi kuralları, Latince dil bilgisi kuralları, Latince dil bilgisi kuralları, Farmasötik Botanik terminolojisi, Farmasötik Botanik terminolojisi, Farmakognozi terminolojisi, Reçete terminolojisi ve kısaltmalar, Biyokimyasal terminoloji, Farmasötik teknoloji terminolojisi, Farmakoloji terminolojisi, Farmakoloji terminolojisi, Toksikoloji terminolojisi, Kodeks ve Farmakope; konularını içermektedir.
Ders Kaynak: Eczacılık Terminolojisi, Prof.Dr. Nuriye Akev, İstanbul Üniversitesi Yayınları,
Eczacılıkta Latince, Cevdet Yalçın, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları,
Mesleki Latince, Prof.Dr. Nevin Tanker ve H.Bunner, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
No data to display

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
No data to display

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
No data to display

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Toplam İş Yükü(Saat)   
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)   

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Eczacılıkla ilgili bilimsel bilgiyi elde etme ve değerlendirme konusunda her türlü ileri teknolojiyi kullanır.     
2Her türlü İlaç hammaddesi ve ilaç taşıyıcı sistemleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.     
3Eczacılıkla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplin ilgilileri ile işbirliği yapar.     
4İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgisini kullanır ve akılcı ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.     
5Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda yetkinlik kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.     
6Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel verileri kullanarak çözüm üretir.     
7İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.     
8Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve değerlendirir.     
9Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve diğer meslek grupları ile işbirliği içinde sorumluluk alır.X    
10Yaşam boyu öğrenmeyi benimser ve gelişime açıktır.     
11Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek edindiği bilgi ve becerileri değerlendirir.X    
12Mesleği ile ilgili uygulamalarını belgeler ve kayıt tutar.     
13İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.     
14Yabancı dili eczacılıkla ilgili yenilikleri izlemede ve iletişim kurabilmede kullanır.     
15Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.     
16İlaç hammaddelerinin elde edilmesi, ilaç şekillerinin tasarlanması ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.     
17İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.     
18Mesleki olarak hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.     

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
No data to display