v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Ders Bilgileri
Fakulte: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program: FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Ders Kodu: ATA101
Dönem: 1
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 1860
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili: Türkçe
Öğretim Üyesi: Araş.Gör. LERZAN YILMAZ
Dersin Amacı: Öğrencilerin tarihi olayları yorumlama yeteneğinin geliştirilmesi bu dersin amaçları arasındadır. Bağımsız bir devlet olmanın öneminin öğrenilmesi ve vatan toprağının değerinin kavranması dünyada meydana gelen olayların, ülkemizin bugünkü ve gelecekteki durumuna etkisini öngörme yeteneğinin gelişmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesiyle Atatürk ilke ve inkılâplarının öğrenilmesi ve bu bilgilerin ışığında, milli birlik ve beraberlik, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılma hedefinin kazanılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği: İnkılap Tarihi Temel Kavramları, Osmanlı Devleti’nin Son Dönemi, I. Dünya Savaşı’na Giden Yol, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi, Kongreler, Cepheler, Atatürk İlkeleri.
Ders Kaynak: Atatürk, M. K., Yavuz, Y. (1981). Nutuk. Akis Kitap. Türkmen, Z. (2020). Mütareke ve İşgalden Millî Mücadele’ye Mustafa Kemal Paşa (1918-1920). Yeditepe Yayınevi.Ural, S., (2008). Mondros Mutakeresi ve Doğu VilayetleriI. Kültür Sanat Yayıncılık
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav16228
Arasınav2510
Arasınav155
Arasınav155
Arasınav11012
Toplam İş Yükü(Saat)  60
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  2.00
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Tarihle ilgili bir bilgiyi konu, zamanve aktörleri etrafında çözümleme gücünü kazanır.
2Tarihi bir olayı bugün meydana gelen olaylarla ilişkilendirerek gerçekçi bir bakış açısı geliştirir.
3Kendi görüş ve düşüncesini, tarihten dayanaklar bulup analiz etme yeteneğini geliştirir
4Düşüncelerini doğru ifade edip aktarabilir. Tarihi karakterlerle duygudaşlık kurup soyut düşünebilme özelliği kazanır.
5Tarihi bir olay hakkında sunum ve yorum yapmayı öğrenir.
6Ülkemizi korumak için şehit düşen, gazi olan atalarını öğrenerek vatan toprağının değerini anlar, millî birlik ve beraberlik şuurunu içselleştirir.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Giriş Dersi  
2Çınar Ağacının Gölgesinde: Osmanlıda Devlet, Kurumlar ve Toplum  
3Reform ve Düzen Arasında: Tanzimat Öncesi Reform ve Modernleşme Hareketleri  
4Eski Köye Yeni Adet: Tanzimat Neyi Tanzim Etti  
5Islahat Fermanı, Ekonomik Kriz ve Sonuçları  
6Bir Kuşak Çatışması: Namık Kemal ve Çağdaşları (Yeni Toplum – Yeni Düzen)  
7Tanzimat Dönemimde Kültürel Değişim ve Batılılaşma  
8Ara Sınav  
9Osmanlı’da İlk Meclis ve Birinci Meşrutiyet  
10Mutlakiyetçi Modernleşme: II. Abdülhamid Döneminde Tedirgin Modernleşme  
11Genç Osmanlılardan Genç Türklere: Pozitivizm, Aydınlar ve Seçkinler  
12İktidarın Yeni Sahipleri: 1908 İnkılabı ve İkinci Meşrutiyet (Toplumsal Hareketler ve Kadın Hareketleri)  
1315’lilerin Hikayesi: Cihan Harbi’nde Osmanlılar  
14Silahlara Veda ve İşgal (16 Mart 1920’ye kadar)  
15Genel Tekrar  
16Dönem Sonu Sınavı  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav130
Dönem Sonu Sınavı150
Dönem Ödevi110
Kısa Sınav110

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Öğr.Gör.DERYAAKGÖZ KAHYA  Dersi Veren

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
No data to display