v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Ders Bilgileri
Fakulte: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program: FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: TÜRK DİLİ I
Ders Kodu: TUR101
Dönem: 1
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 1862
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili: Türkçe
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi SUNA UYSAL YALÇIN
Dersin Amacı: Türkçenin zenginliğini kavratmak, yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkili bir Türkçe kullandırabilmek, dil ve kültür arasındaki ilişkiyi kavratarak dilin önemini aşılamak, yazışmalarda dikkat edilmesi gereken kuralları kavratabilmektir.
Dersin İçeriği: Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmla ve noktalama.
Ders Kaynak: Aksan, D., (1979). Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim), Ankara: TDK Yayınları Ergin, M., (1994). Üniversiteler için Türk Dili, İstanbul: Bayrak Yayınları Korkmaz, Z., (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları, Korkmaz, Z.,(2005). Türk Dili ve Kompozisyon, Ankara: Ekin Kitabevi Korkmaz, Z., (2005).Türk Dili Üzerine Araştırmalar, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.Türkçe Sözlük, (2011). Ankara: (11. Baskı), Türk Dil Kurumu Yayınları.
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav14228
Arasınav11010
Arasınav2510
Arasınav2510
Arasınav122
Toplam İş Yükü(Saat)  60
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  2.00
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Türkçenin tarihsel gelişimini açıklayabilecektir.
2Türkçenin özelliklerini açıklayabilecektir.
3Okuduğunu anlayabilecek ve değerlendirebilecektir.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Dilin tanımı, birey ve toplum için öne  
2Dil ile kültür ilişkisi   
3Dilin Türleri  
4Dillerin doğuşu ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri  
5Türkçenin gelişimi ve tarihi evreler  
6Türkiye Türkçesi   
7Ses Bilgisi  
8Ara Sınav  
9Ses Olayları  
10Ses Olayları  
11Yazım Kuralları  
12Yazım Kuralları  
13Noktalama İşaretleri  
14Yazışmalar  
15Yazışma Uygulamaları ve değerlendirmeleri  
16Dönem Sonu Sınavı  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav130
Dönem Sonu Sınavı150
Dönem Ödevi110
Kısa Sınav110

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Öğr.Gör.DERYAAKGÖZ KAHYA  Dersi Veren

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
No data to display