v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Ders Bilgileri
Fakulte: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program: FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: ANATOMİ II
Ders Kodu: FTR102
Dönem: 2
Teorik: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3,0
Ects Kredi: 5,0
Katalog No: 3096
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili: Türkçe
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi MAHMUT SABRİ MEDİŞOĞLU
Dersin Amacı: Anatomi terminolojisini ve vücuttaki organ sistemlerinin yapısını, elemanlarını ve fonksiyonlarını öğretmek, konu ile ilgili kaynakları ve eğitim materyallerini kullanma becerisini geliştirmek.

Dersin İçeriği: Dolaşım sistemi,Solunum sistemi,Sindirim sistemi ve eklenti organları,Ürogenital sistem, Endokrin sistem, Sinir sistemi (MSS gross anatomisi),Göz ve görme yolları, Tad organı ve yolları, İşitme organı ve yolları.
Ders Kaynak: • Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003.
• Sağlık bilimleri için anatomi ;Akademisyen kitabevi, Şükriye Deniz Mutluay,2020
• Ozan anatomi,Klinisyen tıp kitabevi,Hasan Ozan,2014
• Sobotta anatomi atlası
• Moore, K. L. 2007. Kliniğe Yönelik Anatomi (Clinically Oriented Anatomy) (4.baskı). Çeviri: Prof. Dr. Kayıhan Şahinoğlu, Nobel Tıp Kitapevleri. ISBN:975-420-542-6
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar: Etik ve ahlaki değerler uyulmalıdır.
Ölçme Değerlendirme Yöntemi: Sınav

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav1060
Dönem Sonu Sınavı1090
Toplam İş Yükü(Saat)  150
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  5.00
Dersin AKTS Kredisi  5.0

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Diğer sağlık personeliyle iletişim becerilerine sahip olur. (Hekimlerle ve birlikte çalıştığı meslektaşları ile anlaşabilmek için ortak anatomik terimleri öğrenmek).
2Tüm organ sistemlerinin anatomisini öğrenir ve edindiği bilgileri etkin bir şekilde nasıl ve nerede kullanacağını düşünme becerisini geliştirir.
3Vücuddaki sistemleri, bu sistemleri oluşturan organları ve sistem fonksiyonlarını açıklar.
4Anatomi ile ilgili aradığı bilgiyi nerde bulacağını bilir, kaynağa ulaşma becerisini kazanır.
5Bir sağlık personeli olarak insan vücudunu iyi bilmesi gerektiğinin farkında olur ve sorumluluk alır.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Dolaşım sistemi yapısı,kalp,damarlar Teorik ve uygulama
2Solunum sistemi. Larinks, trakea ve bronşlar, akciğerler, plevra. Solunumun anatomisi Teorik ve uygulama
3Solunum sistemi. Larinks, trakea ve bronşlar, akciğerler, plevra. Solunumun anatomisi Teorik ve uygulama
4Sindirim sistemi Teorik ve uygulama
5Sindirim sistemi eklenti organları Teorik ve uygulama
6Boşaltım sistemi Teorik ve uygulama
7Genel tekrar ve tartışma Teorik ve uygulama
8ARA SINAV  
9Erkek genital sistem Teorik ve uygulama
10Kadın genital sisteM Teorik ve uygulama
11Endokrin sistem Teorik ve uygulama
12Sinir sistemi Teorik ve uygulama
13Sinir sistemi Teorik ve uygulama
14Göz kulak anatomisi Teorik ve uygulama
15Genel tekrar ve tartışma Teorik ve uygulama

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav140
Dönem Sonu Sınavı160

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiMAHMUT SABRİMEDİŞOĞLU sabri.medisoglu@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
2Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.    X
3Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model ve kuramları kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlar ve problem çözme yöntemlerini belirler.    X
4Sahip olduğu mesleki bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.    X
5Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahiptir.    X
6Toplum sağlığını korumaya yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur.    X
7Güncel ve etkili iletişim becerilerine sahiptir.    X
8Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi ile birlikte sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisine sahiptir.    X
9Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapar; bilgiye erişme ve kullanma becerisine sahiptir, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.    X
10En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirir.    X
11Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olur.    X