v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Ders Bilgileri
Fakulte: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program: FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: FARMAKOLOJİ
Ders Kodu: FTR116
Dönem: 2
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2,0
Ects Kredi: 3,0
Katalog No: 3099
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili: Türkçe
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi GÖNÜL ERTUNÇ GÜLÇELİK
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin tıp eğitimi haricindeki sağlıkla ilgili lisans dalları için gerekli farmakolojinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında; farmakolojinin ilkeleri, temel ilaç sınıfları, ilaç eşdeğerlikleri, farmakokinetik, farmakodinamik, ilaçların uygulanma yolları, emilimi, dağılımı, metabolizması, atılımı, etki mekanizmaları, ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaçlar arası etkileşim, istenmeyen ilaç reaksiyonları ve yan etkiler, ilaçların toksik tesirleri ve toksikolojinin temel kavramları, hamilelikte ve emzirmede ilaç kullanımı, çocuk hastalıklarında ilaç kullanımı, yaşlılarda ilaç kullanımı, kardiyovasküler sistem ilaçları, solunum sistemi ilaçları, merkezi sinir sistemi ilaçları, analjezikler, NSAID, opioidler ve hormonal ilaçlar konularına yer verilmiştir.
Ders Kaynak: Pharmacology Overview by Drug Class (Yazar: Jeff Fortner)
Pharmacology for Nursing Care (Yazar: Richard A. Lehne 4. baskı)
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar: var
Ölçme Değerlendirme Yöntemi: Ara sınav ve final

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav111
Dönem Sonu Sınavı111
Yüz yüze Eğitim14228
Arasınav için hazırlık7428
Dönem Sonu Sınavı için hazırlık7321
Toplam İş Yükü(Saat)  79
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  2.63
Dersin AKTS Kredisi  3.0

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Öğrenci alanıyla ilgili genel farmakoloji ilkelerini öğrenebilme.
2Öğrenci alanıyla ilgili uygulamalarda genel farmakoloji bilgisini kullanabilme.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Farmakolojiye Giriş ve Farmakokinetik Etkiler  
2Farmakodinamik Etkiler ve İlaç Etkileşimleri  
3Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçlar  
4Kardiyovasküler Sistem İlaçları  
5Santral Sinir Sistemine Etkili İlaçlar  
6Analjezik ve Antienflamatuvar İlaçlar  
7Kas-iskelet Sistemi İlaçları ve Kas Gevşeticiler  
8Ara sınav  
9Solunum Sitemine Etkili İlaçlar  
10Diüretikler ve İyon Dengesini Düzenleyici İlaçlar  
11Hormon Sistemine Etkili İlaçlar  
12Antibakteriyal İlaçlar  
13Antifungal, Antiparaziter, Antiviral İlaçlar  
14Sindirim Sistemi İlaçları  
15Vitaminler, Oral ve Parenteral Beslenme İlaçları  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav140
Dönem Sonu Sınavı160

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Öğr.Gör.KÜBRAKAVRAM SARIHAN kkavram.41@gmail.comDersi Veren

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
2Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.   X 
3Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model ve kuramları kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlar ve problem çözme yöntemlerini belirler.   X 
4Sahip olduğu mesleki bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.  X  
5Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahiptir.   X 
6Toplum sağlığını korumaya yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur.   X 
7Güncel ve etkili iletişim becerilerine sahiptir.   X 
8Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi ile birlikte sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisine sahiptir.  X  
9Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapar; bilgiye erişme ve kullanma becerisine sahiptir, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.   X 
10En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirir.   X 
11Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olur.   X