v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Ders Bilgileri
Fakulte: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program: FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: HAREKET VE FONKSİYON GELİŞİMİ
Ders Kodu: FTR120
Dönem: 2
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2,0
Ects Kredi: 5,0
Katalog No: 3100
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili: Türkçe
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi GÖNÜL ERTUNÇ GÜLÇELİK
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin; tipik ve atipik gelişim gösteren çocukların hareket ve fonksiyon gelişim özelliklerini kavramalarını, bu özelliklerin kıyaslamasını yaparak aralarındaki farkları değerlendirebilmelerini ve hareket ve fonksiyon gelişimine dair öğrendiklerini pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına aktarmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında; motor gelişimle ilgili temel kavramlar, motor beceri, motor kontrol, motor öğrenme, motor gelişimin ilkeleri, motor gelişimi etkileyen faktörler, motor gelişimin fazları, insanda embriyolojik gelişim süreci, fetal gelişim, primitif refleksler, düzeltme ve denge reaksiyonları, 0-12 ay motor gelişim, 13-60 ay motor gelişim, ambulasyon gelişimi, postüral kontrolün gelişimi, uzanma davranışının gelişimi, kavrama davranışının gelişimi ve gelişimsel koordinasyon bozukluğu konularına yer verilmiştir.
Ders Kaynak: Karaduman A. A. ve Tunca Yılmaz Ö. (Ed.). (2017). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2. Ankara: Hipokrat Kitabevi.
Güçlü Gündüz A., Bilgin S., Öksüz Ç., Ertekin Ö. ve İyigün G. (2018). Motor Kontrol Araştırmanın Klinik Uygulamaya Aktarılması (5. Baskı). Ankara: Hipokrat Kitabevi.
Livanelioğlu A. ve Kerem Günel M. (2009). Serebral Palside Fizyoterapi. Ankara: Yeni Özbek Matbaası.
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar: var
Ölçme Değerlendirme Yöntemi: Ara sınav ve final

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav111
Dönem Sonu Sınavı111
Dönem Ödevi111
Kısa Sınav212
Yüz yüze Eğitim14228
Arasınav için hazırlık7535
Dönem Sonu Sınavı için hazırlık71070
Toplam İş Yükü(Saat)  138
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  4.60
Dersin AKTS Kredisi  5.0

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Normal hareket ve fonksiyon gelişim özelliklerini açıklayabilme
2Hareket ve fonksiyon gelişimini etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olma
3Anormal gelişim ve hareket özelliklerini ayırt edebilme
4Hareket ve fonksiyon gelişimi bilgilerini pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında kullanabilme

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Motor Gelişimle İlgili Temel Kavramlar  
2Motor Gelişimi Etkileyen Etmenler  
3Motor Gelişim Kavramları  
4Refleks Hareketler  
5Hareket ve Motor Ünite  
6Çocukluk Döneminde Motor Gelişim  
7Çocukluk Döneminde Motor Gelişim  
8Ara Sınav  
9Motor Beceriler I  
10Motor Beceriler II  
11Motor Gelişim Dönemleri  
12Motor Gelişim Özellikleri  
13Çocuklarda Fonksiyonel Gelişim   
14Duyu ve Algı Gelişimi  
15Temel Hareket Gelişimi  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav140
Dönem Sonu Sınavı160

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Öğr.Gör.EBRUSEVER ebru.sever@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
2Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.   X 
3Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model ve kuramları kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlar ve problem çözme yöntemlerini belirler.   X 
4Sahip olduğu mesleki bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.    X
5Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahiptir.  X  
6Toplum sağlığını korumaya yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur.   X 
7Güncel ve etkili iletişim becerilerine sahiptir.   X 
8Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi ile birlikte sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisine sahiptir. X   
9Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapar; bilgiye erişme ve kullanma becerisine sahiptir, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.  X  
10En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirir.  X  
11Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olur.  X