v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Ders Bilgileri
Fakulte: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program: FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: BİYOKİMYA
Ders Kodu: FTR122
Dönem: 2
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2,0
Ects Kredi: 3,0
Katalog No: 3101
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili: Türkçe
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi GÖNÜL ERTUNÇ GÜLÇELİK
Dersin Amacı: Bu ders öğrenciye biyokimya kavramı, numune alma yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler, hücre yapısı, karbonhidrat, protein ve yağ metabolizması, temel biyokimyasal testler hakkında gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında; biyokimyaya giriş, hücre tanımı, organellerin yapısı ve fonksiyonları, taşıma sistemleri, amino asitler ve protein sentezi, biyokimyada fonksiyonel gruplar ve işlevleri, karbonhidratların yapısı ve metabolizması, proteinler, enzimler ve metabolizmaları, hücresel enerji yol izleri,glikoliz ve sitrik asit döngüleri, lipidler ve metabolizmaları, vitaminler ı , yapıları ve fonksiyonları, vitaminler ıı, yapıları ve fonksiyonları, hormonlar ve işlevleri, bağışıklık sistemi biyokimyası, nükleotidlerin yapı ve metabolizmasının düzenlenmesi konularını içermektedir.
Ders Kaynak: Tıbbi Biyokimya, Elgün Ülkar S., Hipokrat Kitabevi, 2017.
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar: var
Ölçme Değerlendirme Yöntemi: Ara sınav ve final

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav111
Dönem Sonu Sınavı111
Yüz yüze Eğitim14228
Arasınav için hazırlık7428
Dönem Sonu Sınavı için hazırlık7321
Toplam İş Yükü(Saat)  79
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  2.63
Dersin AKTS Kredisi  3.0

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Canlıların yapısında bulunan temel bileşenleri, makromolekülleri yaşam için önemini tanımlayabilme.
2Karbohidratların, lipitlerin, aminoasit, peptidlerin ve proteinlerin konformasyonel yapılarını ifade edebilme.
3Biyomoleküllerin canlıdaki görevlerini örneklendirebilme.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Biyokimyaya Giriş  
2Hücre Tanımı, Organellerin Yapısı ve Fonksiyonları, Taşıma Sistemleri  
3Amino Asitler ve Protein Sentezi  
4Biyokimyada Fonksiyonel Gruplar ve İşlevleri  
5Karbonhidratların Yapısı ve Metabolizması  
6Proteinler, Enzimler ve Metabolizmaları  
7Hücresel Enerji Yol İzleri, Glikoliz ve Sitrik Asit Döngüleri  
8Ara Sınav  
9Lipidler ve Metabolizmaları  
10Vitaminler I, Yapıları ve Fonksiyonları  
11Vitaminler II, Yapıları ve Fonksiyonları  
12Hormonlar ve İşlevleri  
13Bağışıklık Sistemi Biyokimyası  
14Nükleotidlerin Yapı ve Metabolizmasının Düzenlenmesi  
15Dersin Değerlendirilmesi  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav140
Dönem Sonu Sınavı160

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiESRAACAR esra.acar@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
2Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.   X 
3Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model ve kuramları kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlar ve problem çözme yöntemlerini belirler.  X  
4Sahip olduğu mesleki bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.  X  
5Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahiptir.  X  
6Toplum sağlığını korumaya yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur.   X 
7Güncel ve etkili iletişim becerilerine sahiptir.  X  
8Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi ile birlikte sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisine sahiptir.  X  
9Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapar; bilgiye erişme ve kullanma becerisine sahiptir, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.   X 
10En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirir.  X  
11Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olur.  X