v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Ders Bilgileri
Fakulte: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program: FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: CERRAHİ BİLİMLER
Ders Kodu: FTR202
Dönem: 4
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 3118
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili: Türkçe
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi GÖNÜL ERTUNÇ GÜLÇELİK
Dersin Amacı: Dersin amacı, ortopedi, nöroşirurji ve kadın hastalıkları ve doğum alanında sıklıkla görülen hastalıklarla ilgili temel düzeyde teorik bilgi sahibi olunması, hastalığa yönelik değerlendirme ve tedavi seçenekleri ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında; kalça ekleminde görülen ortopedik problemlerin değerlendirmesi ve tedavisi, diz ekleminde görülen ortopedik problemlerin değerlendirmesi ve tedavisi, ayak bileği ekleminde ve ayakta görülen ortopedik problemlerin değerlendirmesi ve tedavisi, omurgada görülen ortopedik problemlerin değerlendirmesi ve tedavisi, üst ekstremitede görülen ortopedik problemlerin değerlendirmesi ve tedavisi, gebelik fizyolojisi ve doğum, inkontinans, inkontinans cerrahileri, servikal ve lumbal disk hernileri, kafa travmaları ve intrakranial tümörler, spinal travmalar ve spinal tümörler, hidrosefaliler, konjenital ve gelişimsel santral sinir sistemi anomalileri, üst batın cerrahisi, açık kalp ameliyatları, akciğer ameliyatları, alt batın cerrahisi, damar cerrahisi (KABG), damar yaralanmaları, fistüller, anevrizmektomi, solunum arresti (kardiyak arrest ve resustasyon), preop tanı yöntemleri ve hastanın operasyona hazırlanması, postop komplikasyonlar, postop risk faktörleri ve cerrahi enfeksiyonlar konularına yer verilmiştir.
Ders Kaynak: Principles of Neurosurgery. Ellenbogen, R.
Jinekoloji ve Obstetri El Kitabı. Hopkins, J.
Ortopedik Muayene. Prof. Dr. Mehmet Çakmak
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar: var
Ölçme Değerlendirme Yöntemi: ara sınav ve final

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav111
Dönem Sonu Sınavı111
Yüz yüze Eğitim14228
Arasınav için hazırlık7214
Dönem Sonu Sınavı için hazırlık7214
Toplam İş Yükü(Saat)  58
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  1.93
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Ortopedi, nöroşirurji ve kadın hastalıkları ve doğum alanında temel hastalıkları tanımlayabilme.
2Ortopedi, nöroşirurji ve kadın hastalıkları ve doğum alanında temel hastalıkları öğrenebilme.
3Ortopedi, nöroşirurji ve kadın hastalıkları ve doğum alanında temel hastalıklarda hastalığa yönelik tanısal değerlendirme hakkında bilgi sahibi olma.
4Ortopedi, nöroşirurji ve kadın hastalıkları ve doğum alanında temel hastalıklarda hastalığa yönelik tedavi seçenekleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
5Ortopedi, nöroşirurji ve kadın hastalıkları ve doğum alanında temel hastalıklar arasındaki farkları kavrayabilme.

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Kalça Ekleminde Görülen Ortopedik Problemlerin Değerlendirilmesi ve Tedavisi  
2Diz Ekleminde Görülen Ortopedik Problemlerin Değerlendirilmesi ve Tedavisi  
3Ayak Bileği Ekleminde ve Ayakta Görülen Ortopedik Problemlerin Değerlendirilmesi ve Tedavisi  
4Omurgada Görülen Ortopedik Problemlerin Değerlendirmesi ve Tedavisi  
5Üst Ekstremitede Görülen Ortopedik Problemlerin Değerlendirmesi ve Tedavisi  
6Gebelik Fizyolojisi ve Doğum, İnkontinans, İnkontinans Cerrahileri  
7Genel Tekrar  
8Ara Sınav  
9Servikal ve Lumbal Disk Hernileri, Kafa Travmaları ve İntrakranial Tümörler, Spinal Travmalar ve Spinal Tümörler, Hidrosefaliler, Konjenital ve Gelişimsel Santral Sinir Sistemi Anomalileri  
10 Üst Batın Cerrahisi, Açık Kalp Ameliyatları, Akciğer Ameliyatları, Alt Batın Cerrahisi, Damar Cerrahisi (KABG), Damar Yaralanmaları, Fistüller, Anevrizmektomi  
11Solunum arresti (kardiyak arrest ve resustasyon)  
12Preop tanı yöntemleri ve hastanın operasyona hazırlanması  
13Postop komplikasyonlar, postop risk faktörleri  
14Cerrahi enfeksiyonlar  
15Genel Tekrar  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav140
Dönem Sonu Sınavı160

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Prof.Dr.FATİHKABAKAŞ fatihkabakas@gmail.comDersi Veren

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
2Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.   X 
3Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model ve kuramları kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlar ve problem çözme yöntemlerini belirler.   X 
4Sahip olduğu mesleki bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.   X 
5Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahiptir.  X  
6Toplum sağlığını korumaya yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur.   X 
7Güncel ve etkili iletişim becerilerine sahiptir.    X
8Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi ile birlikte sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisine sahiptir.   X 
9Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapar; bilgiye erişme ve kullanma becerisine sahiptir, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.   X 
10En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirir.    X
11Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olur.    X