v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Ders Bilgileri
Fakulte: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program: FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
Ders Kodu: FTR210
Dönem: 4
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 3122
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili: Türkçe
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi GÖNÜL ERTUNÇ GÜLÇELİK
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin; egzersizin farklı vücut sistemleri üzerine akut ve kronik etkilerini, antrenman ve egzersize uyum süreçlerini, egzersiz sonrası toplarlanma süreçlerini, farklı çevre koşullarında yapılan egzersizin etkilerini, sporda performans testlerini ve egzersiz reçetelendirmeyi anlamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında; egzersiz ve fiziksel aktivite, vücutta ve egzersizde enerji transfer sistemleri, fiziksel aktivitelerde enerji kullanımı, maksimum oksijen tüketimi ve anaerobik eşik kavramları, egzersiz ve solunum sistemi, egzersiz ve kardiyovasküler sistem, egzersiz ve kas-iskelet sistemi, egzersiz ve endokrin sistem, egzersiz ve toparlanma, antrenman ve egzersize uyum, sıcak ve soğuk ortamda egzersiz, egzersiz ve hematolojik sistem, sporda performans testleri ve egzersiz reçetesinin düzenlenmesi konularına yer verilmiştir.
Ders Kaynak: Ünal, M. (2019). Egzersiz Fizyolojisi (1. Baskı). İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri.
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar: Etik ve ahlaki değerler uyulmalıdır.
Ölçme Değerlendirme Yöntemi: Ara Sınav ve Final

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav111
Dönem Sonu Sınavı111
Yüz yüze Eğitim14228
Arasınav için hazırlık7214
Dönem Sonu Sınavı için hazırlık7214
Toplam İş Yükü(Saat)  58
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  1.93
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Egzersiz fizyolojisi alanını, egzersiz ve fiziksel aktivite kavramlarını, düzenli egzersizin yararlarını ve farklı egzersiz modalitelerini açıklayabilme
2Vücutta istirahat, fiziksel aktivite ve egzersiz sırasında enerji harcamasını açıklayabilme
3Kalp, dolaşım ve solunum sistemlerinin egzersize verdiği akut ve kronik cevapları tanımlayabilme
4Kas-iskelet sisteminin ve sinir sisteminin egzersize verdiği akut ve kronik cevapları tanımlayabilme
5Endokrin ve hematolojik sistemlerinin egzersize verdiği akut ve kronik cevapları tanımlayabilme
6Antrenman ve egzersize uyum süreçleri ve egzersiz sonrası toparlanma süreci hakkında bilgi sahibi olma
7Egzersizde termoregülasyon mekanizmasını açıklayabilme
8Egzersiz testleri ve reçetelendirmesi hakkında bilgi sahibi olma

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Egzersiz ve Fiziksel Aktivite  
2- Vücutta ve Egzersizde Enerji Transfer Sistemleri - Fiziksel Aktivitelerde Enerji Kullanımı  
3Maksimum Oksijen Tüketimi ve Anaerobik Eşik Kavramları  
4Egzersiz ve Solunum Sistemi  
5Egzersiz ve Solunum Sistemi  
6Egzersiz ve Kardiyovasküler Sistem  
7Egzersiz ve Kardiyovasküler Sistem  
8Ara Sınav   
9Egzersiz ve Kas-İskelet Sistemi  
10Egzersiz ve Endokrin Sistem  
11Egzersiz ve Toparlanma  
12Antrenman ve Egzersize Uyum  
13Sıcak ve Soğuk Ortamda Egzersiz  
14Egzersiz ve Hematolojik Sistem  
15Sporda Performans Testleri ve Egzersiz Reçetesinin Düzenlenmesi  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav140
Dönem Sonu Sınavı160

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Dr. Öğr. ÜyesiALİMNURAYDIN alim.nuraydin@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
2Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.   X 
3Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model ve kuramları kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlar ve problem çözme yöntemlerini belirler.    X
4Sahip olduğu mesleki bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.    X
5Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahiptir.   X 
6Toplum sağlığını korumaya yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur.   X 
7Güncel ve etkili iletişim becerilerine sahiptir.  X  
8Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi ile birlikte sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisine sahiptir.   X 
9Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapar; bilgiye erişme ve kullanma becerisine sahiptir, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.   X 
10En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirir. X   
11Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olur.  X