v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Ders Bilgileri
Fakulte: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program: FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR II
Ders Kodu: FTR302
Dönem: 6
Teorik: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3,0
Ects Kredi: 4,0
Katalog No: 3125
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili: Türkçe
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi GÖNÜL ERTUNÇ GÜLÇELİK
Dersin Amacı: Bu dersin amacı Bobath, Johnstone, Brunnstrom gibi tekniklerin nörofizyolojik yaklaşımlar kapsamında incelenmesi, endikasyon konulan hastaya uygulanması ve sonuçlarının sistematik takibidir.
Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında; serebrovasküler olayların tanımı, serebrovasküler olayların nöroanatomisi, serebrovasküler olayların risk faktörleri, inme sonrası klinik özellikler, inme sonrası tıbbi tedavi, inme sonrası genel rehabilitasyon prensipleri, nörofizyolojik yaklaşımların kuramsal boyutu ve diğer tedavi yöntemleriyle ilişkisi, normal hareket ve inme sonrası hareket, tonus ve postural kontrol, inme tedavisi için nörogelişimsel tedavi yaklaşımı (Bobath), Bobath yaklaşımının temel özellikleri ve prensipleri, Bobath yaklaşımı ile klinik problem çözme ve değerlendirme yöntemleri, Bobath yaklaşımına göre pozisyonlama, Bobath yaklaşımına göre gövde ve üst ekstremite tedavisi, Bobath yaklaşımına göre gövde ve üst ekstremite mobilizasyon yöntemleri, Bobath yaklaşımına göre alt ekstremite tedavisi, Bobath yaklaşımına göre denge ve yürüme eğitimi, Bobath yaklaşımına göre duruş ve salınım fazı egzersizleri, Bobath yaklaşımına göre oturma pozisyonu ve mat aktiviteleri, Bobath yaklaşımına göre iyileşme dönemi egzersizleri ve iyileşme döneminde değerlendirme, Bobath yaklaşımına göre tedavi programı hazırlama, Johnstone yaklaşımı ve temel prensipleri, Johnstone yaklaşımına göre erken dönem egzersizleri, Johnstone yaklaşımına göre üst ve alt ekstremite tedavisi, Johnstone yaklaşımına göre yürüyüş çalışması, Johnstone yaklaşımına göre motor gelişim egzersizleri ve motor gelişim değerlendirmesi, Johnstone yaklaşımına göre tedavi programı hazırlama, Brunnstrom yaklaşımı, Brunstrom yönteminin nörofizyolojik prensipleri, Brunnstrom yaklaşımına göre değerlendirme, Brunnstrom yaklaşımına göre omuz ve el eğitimi, Brunnstrom yaklaşımına göre pelvis ve alt ekstremite eğitimi, Brunnstrom yaklaşımına göre yürüme eğitimi ve Brunnstrom yaklaşımına göre tedavi programı hazırlama konularına yer verilmiştir.
Ders Kaynak: Adult Hemiplegia:Berta Bobath Restoration of motor function in the stroke patient:Margaret Johnstone 3-Steps to follow:patricia Davies
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar: Derste etik ve ahlaki kurullara uyulmalıdır.
Ölçme Değerlendirme Yöntemi: Derste etik ve ahlaki kurullara uyulmalıdır.

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav144
Dönem Sonu Sınavı144
Sözlü Sınav14228
Yüz yüze Eğitim14228
Sınıf dışı çalışma16464
Toplam İş Yükü(Saat)  128
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  4.27
Dersin AKTS Kredisi  4.0

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Rehabilitasyonda Bobath yaklaşımını tanımlayabilme
2Hemipleji/parezide Bobath tekniği ve vücut kısımlarına etkilerini açıklayabilme
3Bobath tekniğinin yürüme fazlarına etkilerini açıklayabilme
4Hemipleji/parezide Johnstone yaklaşımını açıklayabilme
5Hemipleji/parezide denge ve fonksiyonunu geliştirebilme
6Nörofizyolojik yaklaşımların hastalar üzerinde etkin şekilde kullanılması

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Bobath yaklaşımına giriş Ders NotlarıTeori, Uygulama, Kısa Sınav
2Temel prensipler Ders NotlarıTeori, Uygulama, Kısa Sınav
3Üst ekstremite,Alt ekstremite Ders NotlarıTeori, Uygulama, Kısa Sınav
4Oturma pozisyonu,mat aktiviteleri Ders NotlarıTeori, Uygulama, Kısa Sınav
5Duruş ve salınım fazı egzersizleri Ders NotlarıTeori, Uygulama, Kısa Sınav
6İyileşme dönemi egzersizleri,değerlendirme Ders NotlarıTeori, Uygulama, Kısa Sınav
7Johnstone yaklaşımına giriş Temel prensipler,erken dönem egzersizleri Ders NotlarıTeori, Uygulama, Kısa Sınav
8Ara Sınav Ders NotlarıTeori, Uygulama, Kısa Sınav
9Johnstone Üst ve alt ekstremite,yürüyüş Ders NotlarıTeori, Uygulama, Kısa Sınav
10Johnstone Motor gelişim egzersizleri, PANAT Yaklaşımı Ders NotlarıTeori, Uygulama, Kısa Sınav
11Brunnstrom yaklaşımına giriş ve Brunnstrom Değerlendirme Ders NotlarıTeori, Uygulama, Kısa Sınav
12Brunnstrom Alt ve Üst Ekstremite Eğitimi Ders NotlarıTeori, Uygulama, Kısa Sınav
13Kısıtlı Zorunlu Hareket Tedavisi Ders NotlarıTeori, Uygulama, Kısa Sınav
14Ayna Tedavisi Ders NotlarıTeori, Uygulama, Kısa Sınav
15Genel Tekrar Ders NotlarıTeori, Uygulama, Kısa Sınav

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav125
Ek Sınav15
Sunum15
Dönem Sonu Sınavı160
Kısa Sınav15

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Öğr.Gör.EBRUSEVER ebru.sever@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili gerekli tüm kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri bilir ve bunları kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.    X
2Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.   X 
3Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model ve kuramları kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlar ve problem çözme yöntemlerini belirler.   X 
4Sahip olduğu mesleki bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.   X 
5Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahiptir.    X
6Toplum sağlığını korumaya yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur.   X 
7Güncel ve etkili iletişim becerilerine sahiptir.   X 
8Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi ile birlikte sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisine sahiptir.X    
9Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapar; bilgiye erişme ve kullanma becerisine sahiptir, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.  X  
10En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirir.X    
11Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olur.   X 
12Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilke ve değerlere uygun şekilde, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözeterek uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.     X