v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Ders Bilgileri
Fakulte: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program: FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON II
Ders Kodu: FTR308
Dönem: 6
Teorik: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3,0
Ects Kredi: 3,0
Katalog No: 3128
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili: Türkçe
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi GÖNÜL ERTUNÇ GÜLÇELİK
Dersin Amacı: Kardiyopulmoner rehabilitasyon ile ilgili ilkeleri bilmesi ve patolojileri hakkında rehabilitasyon planlaması yapabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: u ders; kardiyak sistem anatomisi, fizyolojisi, nöranatomisi, koroner dolaşım ve hastalıkların incelenmesi, kardiyak hastalıklarda egzersiz testleri, protokoller ve laboratuvar çalışmaları (EKG), kardiyak rehabilitasyon fazları ve egzersiz programı, risk faktörleri ve modifikasyonlar, konjenital kalp hastalıkları, miyokard infarktasü, hipertansiyon, böbrek yetmezliği ve diğer kardiyak hastalıklar ve rehabilitasyonu, periferal damar hastalıklarında rehabilitasyon, kardiyak transplantasyon sonrası rehabilitasyon, kardiyak vaka çözümlemesi konularını içermektedir.
Ders Kaynak: Kaynaklar Kardiyak Rehabilitasyon, Harutoğlu H., Hipokrat Kitabevi, 2019
Fizyoterapi Rehabilitasyon Nörolojik Rehabilitasyon Kardiyopulmoner Rehabilitasyon - Cilt 3, Karaduman A., Tunca Yılmaz Ö., Hipokrat Kitabevi, 2016
Vakalarla Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Boşnak Güçlü M., Hipokrat Kitabevi, 2017
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar: Derste etik ve ahlaki kurallara uyulmalıdır.
Ölçme Değerlendirme Yöntemi: Derste etik ve ahlaki kurallara uyulmalıdır.

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Toplam İş Yükü(Saat)   
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)   

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
No data to display

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
No data to display

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
No data to display

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
No data to display

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili gerekli tüm kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri bilir ve bunları kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.    X
2Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.   X 
3Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model ve kuramları kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlar ve problem çözme yöntemlerini belirler.    X
4Sahip olduğu mesleki bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.   X 
5Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahiptir.  X  
6Toplum sağlığını korumaya yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur.    X
7Güncel ve etkili iletişim becerilerine sahiptir. X   
8Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi ile birlikte sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisine sahiptir.    X
9Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapar; bilgiye erişme ve kullanma becerisine sahiptir, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.  X  
10En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirir.X    
11Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olur.   X 
12Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilke ve değerlere uygun şekilde, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözeterek uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.    X