v
Geri
Yazdır

Ders Bilgileri

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Ders Bilgileri
Fakulte: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program: FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Öğretim Türü Adı: 1. Öğretim
Ders Adı: PROTEZ VE REHABİLİTASYONU
Ders Kodu: FTR310
Dönem: 6
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2,0
Ects Kredi: 2,0
Katalog No: 3129
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili:
Öğretim Üyesi: Öğr.Gör. GAMZE AYDOĞAN
Dersin Amacı: Protezler, endikasyonları, uygulamaları, modifikasyonları ve olası komplikasyonları hakkında bilgi vermek, ampute rehabilitasyonunun kavranmasını sağlamak, amputeler için uygun tedavi programını planlama ve
uygulama becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında; amputasyon, amputasyon nedenleri, seviyeleri, konjenital ekstremite noksanlığı, parsiyel el ve ayak protezleri, üst ve alt ekstremite amputasyon seviyelerine göre protez uygulamaları ve
komponent seçimi, protezlerde statik ve dinamik ayarlar, kontrol mekanizmaları, alt ekstremite amputelerinde görülen yürüyüş problemleri, erken ve geçici protez uygulamaları, myoelektrik protezler, ileri
teknolojik protez uygulamaları ve ampute rehabilitasyonu konularına yer verilmiştir.
Ders Kaynak: 1. Şener G, Erbahçeci F. “Protezler” H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları Ankara, 2001. 2. Browker JH, Michael JW. “Atlas of Limb Prosthetics” Mosby Year
Book, St. Louis 1992. 3. May BJ. “Amputations and Prosthetics: a case study approach” Philadelphia 1996.
Ders Kaynak Önerilen:
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Özel Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar: Var
Ölçme Değerlendirme Yöntemi: 1 ara sınav, 1 kısa sınav, 1 sunum, 1 dönem sonu sınavı

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler / Faaliyetler 
Sayı 
Süre (saat) 
Toplam (İş Yükü) 
Arasınav112
Sunum122
Dönem Sonu Sınavı111
Kısa Sınav111
Yüz yüze Eğitim14228
Arasınav için hazırlık166
Dönem Sonu Sınavı için hazırlık166
Sınıf dışı çalışma14228
Toplam İş Yükü(Saat)  74
Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)  2.47
Dersin AKTS Kredisi  2.0

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Protezi oluşturan parçalarını ve üretim süreçlerini tanımlayabilme
2Ampute veya konjenital ekstremite noksanlığı olan hasta için uygun proteze karar verebilme
3Amputelerde uygun tedavi programını planlayabilme ve uygulayabilmeProtez endikasyonu olan hastalarda rehabilitasyon evrelerine göre gerekli değerlendirmeleri planlayabilme ve uygulayabilme, protez kullanan hastalarda protezin uyumunu kontrol edebilme, gerekli biyomekaniksel ayarlamaları yapabilme ve sonuçlarını analiz edebilme
4Protez endikasyonu olan hastalarda rehabilitasyon evrelerine göre gerekli değerlendirmeleri planlayabilme ve uygulayabilme, protez kullanan hastalarda protezin uyumunu kontrol edebilme, gerekli biyomekaniksel ayarlamaları yapabilme ve sonuçlarını analiz edebilme
5Protez uygulamaları ile olası komplikasyonları ilişkilendirebilme
6Protez ve rehabilitasyon alanındaki ileri teknolojik uygulamaları açıklayabilme

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Protez uygulamaları ve ampute rehabilitasyonuna giriş teorik
2Amputasyon nedenleri ve seviyeleri Amputasyonlarda neden ve seviye arasındaki ilişki teorik
3Parsiyel ayak amputasyonları ve protez uygulamaları, syme amputasyonu ve protez uygulamaları teorik
4Diz altı amputasyon seviyesi, protez uygulamaları ve komponent seçimi, biyomekaniksel ayarlar teorik
5Diz dezartikülasyon ve diz üstü amputasyon seviyesi, protez uygulamaları ve biyomekaniksel ayarlar teorik
6Kalça dezartikülasyon amputasyon seviyesi, protez uygulamaları ve biyomekaniksel ayarlar teorik
7Alt ekstremite amputelerinde yürüyüş bozuklukları teorik
8Ara Sınav  
9Üst ekstremite amputasyon seviyeleri ve protez uygulamaları teorik
10Konjenital anomaliler ve protez uygulamaları teorik
11Erken ve geçici protez uygulamaları , alt ve üst ekstremite amputasyonlarında ileri teknolojik protez uygulamaları teorik
12Alt ekstremite ampute rehabilitasyonu, evreleri, uygun fizyoterapi yaklaşımları ve protez ile eğitim teorik
13Üst ekstremite ampute rehabilitasyonu, evreleri, uygun fizyoterapi yaklaşımları ve protez ile eğitim teorik
14Klinik problem çözme odaklı vaka çalışması teorik
15Klinik problem çözme odaklı vaka çalışması teorik

Değerlendirme Sistemi

Etkinlik Adı 
Sayı 
Katkı Payı 
Arasınav125
Sunum120
Dönem Sonu Sınavı140
Kısa Sınav115

Öğretim Elemanları

Ünvan 
Ad 
Soyad 
Web Adres 
Mail 
Görevi 
Öğr.Gör.GAMZEAYDOĞAN gamze.aydogan@kocaelisaglik.edu.trDersi Veren

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
2Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.     
3Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model ve kuramları kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlar ve problem çözme yöntemlerini belirler.    X
4Sahip olduğu mesleki bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.   X 
5Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahiptir.     
6Toplum sağlığını korumaya yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur.     
7Güncel ve etkili iletişim becerilerine sahiptir.     
8Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi ile birlikte sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisine sahiptir.    X
9Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapar; bilgiye erişme ve kullanma becerisine sahiptir, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.  X  
10En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirir.     
11Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olur.