v
Geri
Yazdır
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Sira No 
Aciklama 
1Yazılım mühendisliği alanında temel uygulamalı ve kavramsal bilgiye sahiptir.
2Mühendislik problemlerinin çözümünde matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bir arada kullanır.
3Farklı uygulama alanlarındaki güncel mühendislik problemlerini tanımlar ve bu problemlerin yazılım sistemleriyle çözümü için uygulanabilir öneriler sunar.
4Problemlerin çözümü için gerekli olan yazılım tabanlı sistemlerin, bileşenlerin ve süreçlerin analizlerini gerçekleştirir ve belirlenen gereksinimleri ve kısıtları karşılayabilecek en iyi tasarımları oluşturur.
5Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern yöntem ve araçları seçer ve uygular.
6Problemlerin çözümü için gerekli olan veriyi toplar ve işler, deneyler tasarlar, deneyleri gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar.
7Mühendislik projelerinin yönetim süreçlerini bilir, proje için en uygun yönetim araçlarını ve proje yaşam döngüsünü seçer ve uygular.
8Bilgisayar tabanlı sistemleri kodlar, test eder, işletir ve bakımını yapar.
9Bireysel olarak disiplin içi veya disiplinler arası araştırma ve yazılım geliştirme takımlarında etkin olarak çalışır.
10Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile yazılım mühendisliği ve diğer ilgili alanlardaki güncel gelişmeleri takip eder.
11Bilimsel ve teknik kaynakların takip edilmesi, projelerin sunulması ve akademik yayınların yazımı için Türkçeyi ve İngilizceyi akıcı ve etkin şekilde kullanır.
12Bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları ile bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyuttaki etkilerinin bilincindedir.
13Geliştirdiği yazılım ve sistemlerde mesleki ve etik sorumluk bilinciyle hareket eder.
14Analitik düşünme kabiliyetiyle insan yaşamını kolaylaştıracak ya da konforun artıracak yazılım sistemlerini tasarlar ve geliştirir.
15Güncel ve tarihsel olaylar hakkında farkındalık sahibi bir birey olarak olayları akılcı bir şekilde yorumlar ve çıkarımlar yapar.