v
Geri
Yazdır
ECZACILIK FAKÜLTESİ - ECZACILIK PR.
Sira No 
Aciklama 
1Eczacılıkla ilgili bilimsel bilgiyi elde etme ve değerlendirme konusunda her türlü ileri teknolojiyi kullanır.
2Her türlü İlaç hammaddesi ve ilaç taşıyıcı sistemleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3Eczacılıkla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplin ilgilileri ile işbirliği yapar.
4İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgisini kullanır ve akılcı ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda yetkinlik kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel verileri kullanarak çözüm üretir.
7İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
8Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve değerlendirir.
9Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve diğer meslek grupları ile işbirliği içinde sorumluluk alır.
10Yaşam boyu öğrenmeyi benimser ve gelişime açıktır.
11Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek edindiği bilgi ve becerileri değerlendirir.
12Mesleği ile ilgili uygulamalarını belgeler ve kayıt tutar.
13İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
14Yabancı dili eczacılıkla ilgili yenilikleri izlemede ve iletişim kurabilmede kullanır.
15Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
16İlaç hammaddelerinin elde edilmesi, ilaç şekillerinin tasarlanması ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
17İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
18Mesleki olarak hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.