v
Geri
Yazdır
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Sira No 
Aciklama 
1Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili gerekli tüm kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri bilir ve bunları kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
2Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilke ve değerlere uygun şekilde, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözeterek uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
2Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.
3Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model ve kuramları kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlar ve problem çözme yöntemlerini belirler.
4Sahip olduğu mesleki bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.
5Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahiptir.
6Toplum sağlığını korumaya yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur.
7Güncel ve etkili iletişim becerilerine sahiptir.
8Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi ile birlikte sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisine sahiptir.
9Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapar; bilgiye erişme ve kullanma becerisine sahiptir, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.
10En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirir.
11Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olur.
12Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilke ve değerlere uygun şekilde, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözeterek uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.