v
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, laboratuvar sınavı, seminer anlatımı, kısa sınav vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınav katkısı %60 tır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ders geçme not ortalaması en az 60’tır Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için okul bitirme durumunda genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.00 olması gerekir