v
Geri
Yazdır
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Her dönem, öğrencilere bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Bu sınavların dışında, yarıyıl içi  çalışmaların sayısı en az 4 adet olacak şekilde Kısa Sınav (Quiz) / Proje / Sunum / Ödev vb. tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir ve derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınır. Derslere ait kriterler  (ara sınav, ödev, final sınavı vb. gibi) ve bunlara ait oranlar, web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında ve ders izlencelerinde belirtilir. Ara sınav ve final sınavı, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir. Dönem sonu başarı notları, başarı değerlendirme kriterleri ile birlikte ilgili öğretim elemanı tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim edilir