v
Geri
Yazdır
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Mezunların Mesleki Profili

Bölüm mezunları, devlet yada özel hastanelerde, üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, endüstri ve sanayi tesislerinde, halk sağlığı ünitelerinde, ev rehabilitasyonunda, evde bakım merkezlerinde, sağlıklı ve engellilerin spor aktivitelerinin uygulanmasında, okullarda, huzurevleri, bakım evlerinde, termal otellerde, belediyelerde, engelli okullarında ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde istihdam edilmektedir.
Mezunlar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının kapsadığı geniş alanlardan  birinde özelleşebilir. Özelleştikleri alanlara göre ünvan alabilirler. Mezunlar ilgilendikleri bu alanlarda ulusal veya uluslararası kapsamdaki kurs veya eğitimlere  katılabilirler, lisansüstü eğitim görebilirler, akademik çalışma yapabilirler veya
akademisyen olabilirler.